Wäylä

Y-säätiö on rakentanut Järvenpäähän Wäylän (entinen Wärttinä II), jossa on 70 perinteistä vuokra-asuntoa, 4 kriisiasuntoa ja 20 tukiasuntoa. Diakonissalaitoksen Hoiva Oy tuottaa asumisen tuen palvelut tukiasuntoihin. Palvelukokonaisuuteen kuuluu lisäksi yksittäisiä vuokra-asuntoja eri puolilta Järvenpäätä, joihin Hoiva tuottaa kotiin vietävät palvelut.

Asuintalon yhteydessä on kansalaistoiminnan keskus Wärtsi, joka toimii kohtaamispaikkana erilaisille ihmisille. Wäylän asukkaiden lisäksi kansalaistoiminnan keskus kutsuu asuinalueen toimijoita – oppilaitoksia, omaisia, naapureita, vapaaehtoisia ja vertaisia sekä järjestöjä – mukaan toimintaan ja vahvistamaan alueen yhteisöllisyyttä.

Asuinalueen turvallisuutta ja Wäylän asukkaiden osallisuuden tunnetta vahvistetaan aktiivisen naapurustotyöllä, johon kutsutaan mukaan asuinalueen asukkaat, koulut ja yrittäjät sekä viranomaiset.

Omavalvontasuunnitelma Wäylä