Auroratalo

Auroratalo tarjoaa tuettua asumista Asunto Ensin -periaatteella. Auroratalo on toisille loppuelämän koti, toisille ponnahduslauta itsenäisempään arkeen. Avuntarpeeseen katsomatta kunnioitamme asukkaan käsitystä tämän omasta parhaastaan. Asuminen perustuu toistaiseksi voimassa olevaan vuokrasopimukseen. Asukkaaksi hakeudutaan Helsingin kaupungin asumisen tuen kautta.

Yksilöllistä tukea ja yhteisöllisyyttä

Auroratalon toimintamme perustuu luottamuksen rakentamiseen ja asukkaan voimavarojen esiin nostamiseen ja tukemiseen. Korostamme kodikkuutta, turvallisuutta, yhteisöllisyyttä, yksilöllistä tukea ja kuntoutumista. Toimitamme kautta vahvistamme asukkaan osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta. Jokaiselle asukkaalle tehdään asumisen alussa yksilöllinen suunnitelma ja nimetään vastuuohjaaja. Autamme asukkaitamme ottamaan vastuuta itsestään, asuinyhteisön toimivasta arjesta sekä asuinympäristöstään.

Auroratalossa tehdään ympäristötyötä. Tavoitteena on lisätä asukkaiden ja lähiympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta ja ennen kaikkea mahdollistaa asukkaiden osallisuus asumisympäristössään. Auroratalossa on tarjolla myös matalan kynnyksen työtoimintaa.

Omavalvontasuunnitelma Auroratalo 1019