Henkilötietojen käsittely Hoivassa

Diakonissalaitoksen Hoivalla kunnioitamme jokaisen yksityisyyden suojaa. Käsittelemme henkilötietoja huolellisesti, luottamuksellisesti ja läpinäkyvästi. Näin turvaamme asiakkaiden, potilaiden, vapaaehtoisten, henkilöstön ja työnhakijoiden yksityiselämän suojan ja siihen liittyvät oikeudet.

Noudatamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) ja kansallista tietosuojalakia. Sosiaali- ja terveydenhuollonalan toimijana noudatamme myös meitä koskevaa erityislainsäädäntöä. Käyttäessämme palveluissamme yhteistyökumppaneita, vastaamme myös heidän toiminnastaan yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Hoivan toimintaan kuuluu henkilötietojen käsittely sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa sekä muissa henkilörekistereissämme. Tarkemmat rekisteri- tai palvelukohtaiset tiedot löytyvät tietosuojaselosteista.

Hoiva Oy Terveydenhuollon palveluiden tietosuojaseloste (pdf)

Hoiva Oy Sosiaalipalvelut tietosuojaseloste (pdf)

Yksityisasiakkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden myynnin ja markkinoinnin rekisteri (pdf)

Selosteissa kerrotaan muun muassa mihin tarkoitukseen ja mitä henkilötietoja käsittelemme, rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta sekä tietojen säilyttämisestä.

Tälle sivulle olemme koonneet tietoa erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaillemme.

Oikeuksista lyhyesti

Asiakkaan oikeudet kuvin (pdf)

Kunders rättigheter för personuppgifter (pdf)

Clients rights for personal data (pdf)

Liitteet eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia.