Potilasasiamies

Potilasasiamiehen tehtävänä on huolehtia siitä, että palvelujamme saavia potilaita ja asiakkaita
hoidetaan ja kohdellaan hyvin.

Hyvään hoitoon ja kohteluun kuuluvat esimerkiksi seuraavat periaatteet

 • Asiakkaan ihmisarvoa ei loukata.
 • Asiakkaan uskonnollista tai muuta vakaumusta kunnioitetaan.
 • Asiakkaan yksityisyyttä kunnioitetaan.

Tiedotus ja neuvonta

Asiamies tiedottaa ja neuvoo, miten hyvä kohtelu ja hoito toteutetaan. Asiamies on
riippumaton ja puolueeton.

 • Hän on perehtynyt lainsäädäntöön, joka koskee potilaan ja sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksia.
 • Jos asiakas on tyytymätön hoitoonsa, asiamies avustaa ja neuvoo hänelle, miten
  muistutus tehdään.
 • Asiamies ei kuitenkaan hoida asianajajan tehtäviä, jos hyvä hoito ei ole toteutunut.

Potilasasiamies

 • Tiedottaa ja neuvoo asiakkaita oikeusasioissa.
 • Pyrkii parantamaan asiakkaan asemaa ja oikeusturvaa.
 • On perehtynyt lakeihin, jotka koskevat asiakkaan oikeusturvaa
 • On puolueeton eikä osallistu muuhun asiakastyöhön.
 • Toimii sovittelijana, jos asiakkaan ja henkilökunnan välillä syntyy riitatilanteita.
 • Avustaa asiakasta tekemään muistutuksen tai korvaushakemuksen, jos asiakas on
  tyytymätön hoitoonsa.

Potilasasiamiehen yhteystiedot

Kimmo Hannus asiakkuussuunnittelija, potilasasiamies
Puh. 050 395 5600 kimmo.hannus@hoiva.fi