Diakonissa­laitoksen Hoiva on osa Helsingin Diakonissa­laitoksen yhteiskunnallista konsernia.

Helsingin Diakonissalaitos

 


Yhteiskunnallinen yritys

Hoiva on kotimainen ja yhteiskunta­vastuullinen yritys.

Pami pianonsoitto 695x426

Päihdepalvelut

Päihdepalvelut tuottavat neuvontaa ja hoitoa sekä kuntoutusta alkoholin, huumeiden ja lääkkeiden väärinkäyttäjille.

Palvelut on kohdennettu erityisesti niille, joiden ihmisarvoinen elämä on pahiten uhattuna. Palvelujen lähtökohtana ovat ihmisarvo, oikeudenmukaisuus ja yhteisöllisyys.

Päihdepalveluja tuotetaan yhteistyössä Espoon, Helsingin, Keravan, Tampereen ja Vantaan kaupunkien kanssa.

Drop In terveysneuvonnan palvelut löydät täältä. Liikkuvan terveysneuvonnan löydät täältä.


Yhteystiedot

Reittioppaat

Pääkaupunkiseutu HSL

Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse


Potilasasiamies

Diakonissalaitoksen Hoivassa on
järjestetty potilasasiamiestoiminta.
Lue lisää

 

695 aspal warsta 1

Päihdepalveluyksiköt

Täältä löydä Diakonissalaitoksen Hoivan päihdepalveluyksiköt, niiden yhteystiedot ja vastuuhenkilöt, kartat ja joukkoliikenteen reittioppaat.

695 pami sohvalla

Korvaushoito

Kuntouttava korvaushoito ja haittoja vähentävä korvaushoito on tarkoitettu opioidiriippuvaisille huumeidenkäyttäjille.

Selva Pyy 600x368

Yhteisökuntoutus päihdeperheille

Perhekuntoutus PYY tuottaa pitkäkestoista päihdekuntoutusta perheille, joissa vanhemmalla on päihdeongelma.

Lue lisää...

 

Terveysneuvonta

Terveysneuvonta

Terveysneuvonta on ennaltaehkäisevää työtä infektiosairauksien ehkäisemiseksi. Palvelu on tarkoitettu suonensisäisesti huumeita käyttäville.

Hankkeet kädenpuristus

Hankkeet

Hankkeissa kehitetään ja tuotetaan uusia palvelukokonaisuuksia päihdeongelmaisille, heidän omaisilleen ja ammattilaisille sekä asunnottomille ja asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn.

Lue lisää...


Diakonissa­laitoksen Hoiva on osa Helsingin Diakonissa­laitoksen yhteiskunnallista konsernia.

Helsingin Diakonissalaitos

 


Yhteiskunnallinen yritys

Hoiva on kotimainen ja yhteiskunta­vastuullinen yritys.