Diakonissa­laitoksen Hoiva on osa Helsingin Diakonissa­laitoksen yhteiskunnallista konsernia.

Helsingin Diakonissalaitos

 


Yhteiskunnallinen yritys

Hoiva on kotimainen ja yhteiskunta­vastuullinen yritys.

Saattohoidossa potilas ei jää yksin.

Saattohoidossa keskitytään kipuja lievittävään hoitoon ja turvallisen ympäristön luomiseen

Elämän loppuvaiheessa suurimmat pelot ovat kivuista kärsiminen ja yksin jääminen. Saattohoidossamme keskitytään oireita ja kipuja lievittävään hoitoon. Potilaalla on turvallinen olo tutussa ympäristössä häntä hoitavien tuttujen hoitajien, omahoitajan ja lääkärin kanssa. Kuoleman lähestyessä potilasta ei jätetä yksin.

Saattohoidossamme toteutuu hyvä elämänlaatu ja itsemääräämisoikeus elämän loppuun asti. Kuuntelemme potilasta ja tarvittaessa omaisia ja valvomme ennalta suunnitellun hoitotahdon toteutumista.

Läheisen osa on tärkeä saattohoidossa. Tuemme läheisiä hoidon aikana ja kuoleman jälkeen. Sairaalassamme sekä potilaan että läheisten on mahdollista saada hengellistä tukea vaikeana aikana.

Saattohoidossa oleva pärjää kotona pitkään kotisairaanhoidon turvin

Yleensä sairaalassa toteutettavaa saattohoitoa tarvitaan vasta sairauden loppuvaiheessa. Sitä ennen kotisairaanhoitajamme auttaa ja tekee sairaanhoidolliset toimenpiteet potilaan kotona. Mm. lääkitykset, pistokset ja henkilökohtaisessa hygieniassa avustaminen kuuluvat päivittäisiin toimenpiteisiin. Myös lääkärimme tekevät kotikäyntejä.

Fysioterapia auttaa ennaltaehkäisemään kiputiloja

Aina ei lääkitys poista kipua kokonaan. Kotona tai sairaalassa annettu fysioterapia ennaltaehkäisee ja lievittää fyysistä kipua sekä helpottaa ja laukaisee jännitystiloja.

Tiedustele lisää puh 09 7750 5980

 

Diakonissa­laitoksen Hoiva on osa Helsingin Diakonissa­laitoksen yhteiskunnallista konsernia.

Helsingin Diakonissalaitos

 


Yhteiskunnallinen yritys

Hoiva on kotimainen ja yhteiskunta­vastuullinen yritys.