Diakonissa­laitoksen Hoiva on osa Helsingin Diakonissa­laitoksen yhteiskunnallista konsernia.

Helsingin Diakonissalaitos

 


Yhteiskunnallinen yritys

Hoiva on kotimainen ja yhteiskunta­vastuullinen yritys.

Kuninkaankallio julkisivu8

Tuettu asuminen

Tuetussa asumisessa asukas kykenee melko itsenäisesti huolehtimaan itsestään ja asioistaan, kuten aterioistaan, hygieniastaan ja siivouksesta. Hän saattaa tarvita ohjausta ja tukea elämäntilanteensa hallinnassa ja arkipäivän elämisen taidoissa. 

Tavoitteena on varmistaa asumisen pysyvyys ja huolehtia asukkaan turvallisuudesta ja tukea häntä terveys- ja toimeentuloasioiden hoidossa. Asukkaalla on usein päihde- ja mielenterveysongelmia sekä käytöshäiriöitä. Yksikössä on ympärivuorokautinen henkilökunta.

Tavoitteena on varmistaa asumisen pysyvyys ja huolehtia asukkaan turvallisuudesta
ja tukea häntä terveys- ja toimeentuloasioiden hoidossa.
 

Diakonissa­laitoksen Hoiva on osa Helsingin Diakonissa­laitoksen yhteiskunnallista konsernia.

Helsingin Diakonissalaitos

 


Yhteiskunnallinen yritys

Hoiva on kotimainen ja yhteiskunta­vastuullinen yritys.