Diakonissa­laitoksen Hoiva on osa Helsingin Diakonissa­laitoksen yhteiskunnallista konsernia.

Helsingin Diakonissalaitos

 


Yhteiskunnallinen yritys

Hoiva on kotimainen ja yhteiskunta­vastuullinen yritys.

Tehostetusti tuettu asuminen

Tehostettu tuettu asuminen

Tehostetussa tuetussa asumisessa asukkaan toimintakyky on siten alentunut, ettei hän kykene kaikilta osin omatoimisesti huolehtimaan asioistaan, vaan tarvitsee apua asioidensa hoidossa.

Intensiivisellä ja yksilöllisellä tuella ja ohjauksella pyritään vaikuttamaan niihin asioihin, joihin pysyvä asuminen on aikaisemmin kariutunut.

Apua palveluiden järjestämiseen

Usein asukas tarvitsee apua tukipalveluiden ja avopalveluiden järjestämisessä ja niiden käytössä sekä motivointia hoitoihin ja lääkityksiin sitoutumisessa. Tukipalveluja voivat olla mm. ateriapalvelu, siivouspalvelu ja sosiaali- ja terveystoimen järjestämä kotihoito. Lisäksi useimmat asukkaat tarvitsevat apua ja ohjausta raha-asioidensa hoitamisessa.

Kuninkaankalliossa intensiivinen tuki on tarkoitettu asukkaille, joilla päihteiden, vaikean persoonallisuushäiriön, aggressiivisen käyttäytymisen tai muun yhteisöasumista vaikeuttavan tekijän vuoksi on vaikeuksia pysyvän asumisen onnistumisessa. Yksikössä on ympärivuorokautinen henkilökunta, jolla on kokemusta ko. asiakkaiden kanssa toimimisesta.

Asumispalveluidemme lähtökohta on ihmisarvon kunnioittaminen. Toteutamme Asunto ensin -periaatetta, jonka mukaan asunto on perusoikeus, jota ei tarvitse ansaita. 
 

Diakonissa­laitoksen Hoiva on osa Helsingin Diakonissa­laitoksen yhteiskunnallista konsernia.

Helsingin Diakonissalaitos

 


Yhteiskunnallinen yritys

Hoiva on kotimainen ja yhteiskunta­vastuullinen yritys.