Diakonissa­laitoksen Hoiva on osa Helsingin Diakonissa­laitoksen yhteiskunnallista konsernia.

Helsingin Diakonissalaitos

 


Yhteiskunnallinen yritys

Hoiva on kotimainen ja yhteiskunta­vastuullinen yritys.

Palveluasuminen

Palveluasuminen

Palveluasumisen lähtökohtana on kodinomaisuus, turvallisuus ja yhteisöllisyys sekä yksilöllinen hoito, huolenpito ja tuki. Henkilökunta vastaa palvelusuunnitelman mukaisesti asukkaan päivittäisestä perushuolenpidosta ja hoidosta, sen arvioimisesta ja kehittämisestä.

Ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa

Palveluasuminen on tarkoitettu niille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa. Näiden asiakkaiden fyysinen ja psyykkinen terveydentila sekä sosiaalinen toimintakyky on huomattavasti alentunut ja he tarvitsevat apua päivittäisissä toiminnoissa. Lisäksi asukkaat tarvitsevat erityistä tukea sairauksista ja vammoista johtuvien vakavien käytöshäiriöidensä vuoksi.

Palveluasumiseen sisältyy asuminen, ateriapalvelu, siivouspalvelu, henkilökunnan antama tuki ja apu mm. hygienian hoidossa, terveydenhoidossa, asioinnissa jne.  Yksikössä on ympärivuorokautinen henkilökunta.

Palveluasuminen on tarkoitettu niille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa. 
 

 


Diakonissa­laitoksen Hoiva on osa Helsingin Diakonissa­laitoksen yhteiskunnallista konsernia.

Helsingin Diakonissalaitos

 


Yhteiskunnallinen yritys

Hoiva on kotimainen ja yhteiskunta­vastuullinen yritys.