Diakonissa­laitoksen Hoiva on osa Helsingin Diakonissa­laitoksen yhteiskunnallista konsernia.

Helsingin Diakonissalaitos

 


Yhteiskunnallinen yritys

Hoiva on kotimainen ja yhteiskunta­vastuullinen yritys.

695 aspal warsta 1

Ympäristötyöntekijä on linkkinä Helsingin Diakonissalaitoksen yksiköiden ja naapuruston välillä

Ympäristötyöllä halutaan lisätä asianmukaista tietoa Diakonissalaitoksen toiminnasta yksiköiden lähistössä ja naapurustossa, ennaltaehkäistä ongelmatilanteiden syntyä ja puuttua välittömästi mahdollisiin häiriöihin. Tavoitteena on rakentaa hyvä yhteistyö ja vuorovaikutus yksiköiden lähialueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa.

Osallisuuden vahvistamista ja aktiivista vuorovaikutusta

Ympäristötyö vahvistaa sekä ympäristön että asukkaiden tunnetta siitä, että yksikön asukkaat ja asiakkaat ovat oman alueensa täysivaltaisia jäseniä. Asukkaiden ja asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen ja aktiivinen vuorovaikutus asukasyhdistysten, taloyhtiöiden, koulujen ja alueen muiden toimijoiden kanssa lisäävät asuinalueen turvallisuutta.

Ympäristötyö alkaa jo uuden toiminnan suunnitteluvaiheessa

Ympäristötyö alkaa laajalla toimintaympäristön kartoituksella, jolloin luodaan myös ensikontakti lähiympäristöön. Heti yksikön käynnistämisen varmistuttua järjestetään tiedotustilaisuus ja lähiympäristön asukasyhdistysten, taloyhtiöiden, koulujen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa luodaan rakenteet säännöllisille kokoontumisille 2-4 kertaa vuodessa.

Jalkautuva ympäristötyö

Yksikössä toimii nimetty ympäristötyöntekijä, joka toimii yhdyshenkilönä ja tekee alueella jalkautuvaa ympäristötyötä asukkaiden ja henkilökunnan kanssa. Näkyvyys, lähiympäristön siistiminen ja asiakasohjaus ovat keskeinen osa ympäristötyötä. Asuinalueensa tuntevat ja siitä vastuuta kantavat asukkaat ja asiakkaat lisäävät turvallisuuden tunnetta.

Ympäristötyö on tavoitettavissa puhelimitse 24/7 ja sähköpostitse

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoivan yksiköiden ja naapuruston yhteyshenkilönä toimii

Juha Soivio, erityisasiantuntija
puh. 050 361 7053
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

 

 

Diakonissa­laitoksen Hoiva on osa Helsingin Diakonissa­laitoksen yhteiskunnallista konsernia.

Helsingin Diakonissalaitos

 


Yhteiskunnallinen yritys

Hoiva on kotimainen ja yhteiskunta­vastuullinen yritys.