Diakonissa­laitoksen Hoiva on osa Helsingin Diakonissa­laitoksen yhteiskunnallista konsernia.

Helsingin Diakonissalaitos

 


Yhteiskunnallinen yritys

Hoiva on kotimainen ja yhteiskunta­vastuullinen yritys.

Kuninkaankallio ulkosivu6

Asunto on perusoikeus, jota ei tarvitse ansaita

Tarjoamme ympärivuorokautista tuettua asumista, tehostettua tuettua asumista ja palveluasumista alle 65-vuotiaille, eri elämätilanteissa oleville miehille ja naisille. Heidän taustaansa kuuluu usein pitkäaikainen asunnottomuus, päihde- ja mielenterveysongelmat sekä vaikeudet sosiaalisissa suhteissa.

Asumispalveluidemme lähtökohta on ihmisarvon kunnioittaminen. Toteutamme Asunto ensin -periaatetta, jonka mukaan asunto on perusoikeus, jota ei tarvitse ansaita. Uskomme, että asunto luo perustan ihmisen kuntoutumiselle. Siksi emme edellytä asukkaaltamme elämäntavan muutosta emmekä esimerkiksi aseta päihteettömyyttä asunnon saamisen ehdoksi.

Yhteisö rakentaa hyvää arkea

Pitkäaikainen matalan kynnyksen asuminen antaa meillä hyvät mahdollisuudet tukea asukasta löytämään omat voimavaransa ja kuntoutumaan ja myös siirtymään kevyempiin asumispalveluihin aina kun se on mahdollista. Kuntoutuksen perustana on asukkaan, henkilökunnan ja yhteisön muiden jäsenten keskinäinen luottamus.

Parhaat mahdolliset tavat tukea ihmisiä itsenäiseen elämään. Tutustu Asumisen tuki -työkirjaan!

Asumispalvelujen yhteystiedot

Potilasasiamies
Diakonissalaitoksen Hoivassa on
järjestetty potilas- ja sosiaaliasiamiestoiminta.
Lue lisää

asunto-ensin

Aktiiviseen asumiseen! -hanke toteutettiin 2011–2014. Lue lisää

 

Palveluasuminen 3

Tuettu asuminen

Tuetussa asumisessa asukas kykenee melko itsenäisesti huolehtimaan itsestään ja asioistaan. Tavoitteena on varmistaa asumisen pysyvyys ja huolehtia asukkaan turvallisuudesta ja tukea häntä arjessa.

Tehostetusti tuettu asuminen 1

Tehostettu tuettu asuminen

Tehostetussa tuetussa asumisessa asukkaan toimintakyky on siten alentunut, ettei hän kykene kaikilta osin omatoimisesti huolehtimaan asioistaan, vaan tarvitsee apua jokapäiväisessä elämässä.  

Palveluasuminen 1

Palveluasuminen

Palveluasuminen on tarkoitettu niille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa. Asumisen lähtökohtana on kodinomaisuus, turvallisuus ja yhteisöllisyys sekä yksilöllinen hoito, huolenpito ja tuki. 

695 aspal warsta 2

Ympäristötyö

Ympäristötyöllä halutaan lisätä asianmukaista tietoa Diakonissalaitoksen toiminnasta yksiköiden lähistössä ja naapurustossa, ennaltaehkäistä ongelmatilanteiden syntyä ja puuttua välittömästi mahdollisiin häiriöihin. Tavoitteena on rakentaa hyvä yhteistyö ja vuorovaikutus yksiköiden lähialueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa.

alppi

Helsingin Diakonissalaitoksen vuokra-asunnot

Helsingin Diakonissalaitoksella on noin 300 vuokra-asuntoa. Asunnot vuokrataan lähinnä henkilökunnalle sekä oman laitoksen opiskelijoille. Mikäli asuntoja vapautuu yli oman tarpeen, vuokrataan niitä myös muille hakijoille. Täältä löydät hakemuksen.


Diakonissa­laitoksen Hoiva on osa Helsingin Diakonissa­laitoksen yhteiskunnallista konsernia.

Helsingin Diakonissalaitos

 


Yhteiskunnallinen yritys

Hoiva on kotimainen ja yhteiskunta­vastuullinen yritys.