Palvelusetelillä Hoivan monipuoliset palvelut

Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Kunta hyväksyy terveyden- ja sosiaalihuollon palvelujentuottajat, joiden palvelujen ostamiseen palveluseteliä voidaan käyttää. Diakonissalaitoksen Hoiva on usean kunnan ja palvelun palvelusetelituottaja.

Mikä palveluseteli on?

Se on kuntalaiselle annettu rahanarvoinen maksusitoumus.  Kunta voi myöntää palvelusetelin asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin perusteella (SAS-arviointi). Setelin arvo määräytyy asiakkaan tulotason mukaan. Palvelusetelin arvo on osuus, jonka kunta maksaa asiakkaan palvelusta palvelun tuottajalle. Asiakkaan maksama omavastuuosuus palvelusta on palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus. Muista mahdollisista kustannuksista asiakas huolehtii itse.

Miten haen palveluseteliä?

Seteliä voi hakea

  • asuinkunnan terveysasemalta
  • sosiaalivirastosta ja
  • muista kunnan palveluyksiköistä, jotka myös antavat lisätietoja palvelusetelistä.

Asiakkaalla on oltava sosiaali- tai terveyspalveluihin liittyvä palvelutarve, johon hän hakee kunnalta apua.

Mihin palveluseteli käy?

Setelillä voi ostaa erilaisia palveluita. Diakonissalaitoksen Hoivan palveluihin voit käyttää seuraavanlaisia palveluseteleitä:

  • Kotihoito
  • Omaishoidon lomitus (kotiin annettava palvelu)
  • Lastenhoito
  • Siivous
  • Henkilökohtainen avustus