Breikki Tampere

Tarjoamme:

  • Hoidontarpeen arviointia
  • Opiodikorvaushoitoa
  •  Palveluohjausta

Palvelumme ovat asiakkaalle maksuttomia. Mahdollinen hoidon tarve arvioidaan yhdessä ammattilaisen kanssa.

Hoitoa toteutetaan yksilöllisessä hoitosuunnitelmassa sovitulla tavalla hyödyntäen omahoitajakeskusteluita, lääkäritapaamisia, yhteisö- ja ryhmätoimintaa sekä palveluiden ulkopuolisia kuntouttavaa toimintaa mm. matalan kynnyksen työtoimintaa. Lisäksi asiakkaan tarpeen mukaisesti järjestetään perhe- ja verkostotapaamisia.

Opiodikorvaushoito soveltuu tilanteisiin, joissa tarvitaan ammatillista tukea ja ohjausta arkisissa asioissa, riippuvuusoireiden tunnistamisessa, haltuunotossa ja toipumisessa.

Tampereen Breikissä arvostamme asiakkaiden asiantuntijuutta palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa. Meille on tärkeää, että ihminen on aktiivisesti osallisena oman hoitonsa suunnittelussa ja toteutuksessa.

Omavalvontasuunnitelma Päihdepalveluyksikkö Breikki Tampere 2021

Breikki Tampere toimii 26.5.2021 alkaen osoitteessa Gauffininkatu 3. Uudet tilat ovat puistosairaalan rakennuksessa. Breikkiin kuljetaan omasta sisäänkäynnistä.

Ajankohtaista