Breikki Tampere

Päihdepalveluyksikkö Breikki Tampere tarjoaa hoidontarpeen arviointia, opioidikorvaushoitoa sekä palveluohjausta.

Palvelumme ovat asiakkaalle maksuttomia. Mahdollinen hoidon tarve arvioidaan yhdessä ammattilaisen kanssa.

Hoitoa toteutetaan yksilöllisessä hoitosuunnitelmassa sovitulla tavalla hyödyntäen omahoitajakeskusteluita, lääkäritapaamisia, yhteisö- ja ryhmätoimintaa sekä palveluiden ulkopuolista kuntouttavaa toimintaa, kuten matalan kynnyksen työtoimintaa. Lisäksi järjestetään perhe- ja verkostotapaamisia asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Opioidikorvaushoito soveltuu tilanteisiin, joissa tarvitaan ammatillista tukea ja ohjausta arkisissa asioissa, riippuvuusoireiden tunnistamisessa, haltuunotossa ja toipumisessa.

Arvostamme asiakkaiden asiantuntijuutta palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa. Meille on tärkeää, että ihminen on aktiivisesti osallisena oman hoitonsa suunnittelussa ja toteutuksessa.

Breikki Tampereen tilat ovat puistosairaalan rakennuksessa. Breikkiin kuljetaan omasta sisäänkäynnistä.

Lisätietoja korvaushoidosta.

 

Omavalvontasuunnitelma Päihdepalveluyksikkö Breikki Tampere 2021

Ajankohtaista