Breikki Lahti

Päihdepalveluyksikkö Breikki, Lahti tarjoaa kuntouttavaa ja/tai haittoja vähentävää opioidikorvaushoitoa. Hoito perustuu yksilölliseen hoitosuunnitelmaan ja tavoitteina ovat päihteettömyyden vahvistuminen, riippuvuudesta toipuminen ja elämänhallinnan ja -laadun kohentuminen. Hoitoon sisältyy korvaushoitolääkehoito, psykososiaalinen hoito, vertaistuki sekä palveluohjaus. Toipumispolut ovat yksiköllisiä ja niihin liittyy merkityksellisyyden ja toiveikkuuden sekä myönteisten voimavarojen lisääntyminen. Korvaushoitoa toteutetaan asetuksen (33/2008) mukaan opioidiriippuvaisille ja palveluihin ohjaudutaan oman asuinkunnan lähettämänä.

Breikissä osallisuus, vertaistoimijuus ja yhteisöllisyys ovat psykososiaalisen hoidon perusta.

Ajankohtaista