Päihdepalveluyksikkö Breikki Helsinki

Päihdepalveluyksikkö Breikki Helsinki tarjoaa opioidikorvaushoitoa kuntouttavin ja haittoja vähentävin tavoittein.

Opioidikorvaushoitoa toteutetaan asiakkaan kanssa yhdessä laaditun hoitosuunnitelman mukaisesti. Palveluun sisältyvät lääkehoito sekä psykososiaalinen hoito eli yksilötyöskentely, yhteisö- ja ryhmätoiminta ja palveluohjaus. Vertaistoiminta ja -tuki ovat kiinteä osa yhteisöllisyyttä ja ryhmätoimintaa.

Asiakkaiden toipumispolut ovat yksilöllisiä. Tavoitteena on merkityksellisyyden ja toiveikkuuden sekä myönteisten voimavarojen lisääntyminen. Kohtaamme asiakkaan ainutlaatuisena ihmisenä, arvostamme hänen mielipiteitään ja annamme ammattitaitomme hänen tuekseen.

Palvelun toteuttaa sosiaali- ja terveysalan moniammatillinen tiimi, johon kuuluu sairaanhoitajia, sosionomeja, lähihoitajia, lääkäri ja yksikönjohtaja. Asiakasedustajat ovat tiiviisti mukana arjen toiminnassa ja kehittämisessä ammattilaisten kanssa.

Breikki Helsingin yksikkö jakautuu kolmeen toimipisteeseen, joilla on omat sisäänkäyntinsä. Breikki Helsinki palvelee arkisin sekä viikonloppuina ja pyhinä päivällä muutaman tunnin rajoitetuin palveluin.

Palveluihin ohjaudutaan oman asuinkunnan lähettämänä.

Breikki Helsinki toimii elokuun lopusta 2021 alkaen Metsälässä, os. Asesepänkuja 2 A. Yksikkö yhdistää saman katon alle palvelut, joita aiemmin tarjosivat Breikki Helsinki Alppikatu ja Breikki Helsinki Hia.

Lisätietoja korvaushoidosta

Omavalvontasuunnitelma Breikki Helsinki 2021