Päihdepalveluyksikkö Breikki Helsinki Hia

 

Hian asiakkaat asettavat pääsääntöisesti tavoitteekseen päihteettömyyden ja kokonaisvaltaisen kuntoutumisen. Meillä asiakas on osallisena oman hoidon ja kuntoutuksen lyhyen- ja pitkän tähtäimen tavoitteiden suunnittelussa. Asiakkaamme tekevät yksilöllisiä sopimuksia siitä, minkälainen hoito häntä hyödyttää.

Tarjoamme moniammatillisen tuen, yksilö-, ryhmä-, verkosto-, lääkehoito- ja yhteisöhoitotyön keinoin sekä menetelmin. Kohtaamme asiakkaan ainutlaatuisena ihmisenä, arvostamme hänen mielipiteitä ja annamme ammattitaitomme hänen tuekseen päästä elämässä eteenpäin. Lääkehoito mahdollistaa psykososiaalisen kuntoutumisen ja elämässä etenemisen. Ohjaamme ja pyrimme löytämään muita tukikeinoja korvaushoidon oheen.

Korvaushoitoon ohjaudutaan oman asuinkunnan lähettämänä.

 

Tutustu myös