Opioidikorvaushoito

Korvaushoito on tarkoitettu opioidiriippuvaisille huumeidenkäyttäjille. Hoitoa voidaan toteuttaa sekä haittoja vähentävällä että kuntouttavalla tavoitteella. Korvaushoidon aloituksesta sovitaan yhteistyössä kunnan kanssa.

Opioidikorvaushoidossa tavoitteita ovat mm. päihteettömyys, riippuvuudesta toipuminen sekä elämänhallinnan ja -laadun kohentuminen. Hoitoon sisältyy lääkehoito, psykososiaalinen hoito, vertaistuki sekä palveluohjaus. Toipumispolut ovat yksiköllisiä ja niihin liittyy merkityksellisyyden ja toiveikkuuden sekä myönteisten voimavarojen lisääntyminen.

Pääkaupunkiseudulla palveluihin ohjaudutaan oman kunnan lähettämänä ja Tampereella  voi palveluihin hakeutua itse.

Haittoja vähentävä hoito

Haittoja vähentävä hoito on tarkoitettu niille, joille päihteiden käytön lopettaminen ei ole ensisijainen tavoite, mutta joilla käytöstä aiheutuvia haittoja voidaan hoidon avulla vähentää ja elämänlaatua parantaa.

Kuntouttava korvaushoito

Kuntouttava korvaushoito on tarkoitettu asiakkaille, joiden tavoitteena on kuntoutuminen ja päihteettömyys.

Päihdepalveluyksikkö Breikit

Korvaushoitoa tarjoavat päihdepalveluyksikkömme Breikit. Breikit sijaitsevat Helsingissä ja Tampereella. Päihdepalveluyksiköissä pidämme tärkeänä, että asiakkaamme ovat aktiivisesti mukana palveluidensa suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa. Palvelumme perustuvat yksilöllisiin hoitosuhteisiin, joissa annamme arvoa myös yhteisöllisille menetelmille.

Toiminnassamme vahvistamme asiakkaiden osallisuutta ja toimijuutta. Kuulluksi tulemisen kokemus ja merkityksellinen tekeminen kehittävät valmiuksia vaikuttaa oman elämänsä kulkuun.

Tietoa korvaushoidosta

Opioidiriippuvuus on krooninen aivosairaus, jossa keskushermosto on sopeutunut opioidien jatkuvaan runsaaseen vaikutukseen, eikä elimistö enää toimi normaalisiti niitä ilman. Säännöllinen korvaushoitolääkitys estää vieroitusoireiden syntymisen sekä ylläpitää henkilön toimintakykyä ilman huumaavaa vaikutusta.

Korvaushoito on terveydenhuollon luvanvaraista toimintaa. Perustehtävä on tarjota hoitosuositusten mukainen hoito asiakkaille. Asiakkaalle tehdään aina palveluntarpeen arviointi ja korvaushoidolle on lääketieteelliset perusteet. Toipumispolut ovat yksilöllisiä. Hoitoa toteutetaan yksilöllisesti haittoja vähentävillä tai kuntouttavilla tavoitteilla.

Opioidikorvaushoitoon sisältyvät lääkehoito, psykososiaalinen hoito, vertaistuki sekä palveluohjaus. Tavoitteena on sellaisen hoidon ja elämäntavan löytyminen, jossa ihminen pystyy mahdollisimman normaaliin elämään sairauden kanssa. Breikissä toimii myös asiakasedustaja- ja naapurustotyön toiminta, joka omalta osaltaan lisää asiakkaiden osallisuutta ja kuntoutumista.

Korvaushoito on ainoa tutkittu opioidiriippuvuuden hoitomuoto, joka lisää hoidossa pysymistä, mikä mahdollistaa kuntoutumisen sekä vähentää laittomien opioidien käyttöä, rikollisuutta, kuolleisuutta ja HIV-riskikäyttäytymistä.

Päihdepalveluyksikkö Breikit

Ajankohtaista