Opioidikorvaushoito

Korvaushoito on tarkoitettu opioidiriippuvaisille, huumeita käyttäville henkilöille. Hoitoa voidaan toteuttaa sekä haittoja vähentävällä että kuntouttavalla tavoitteella. Korvaushoidon aloituksesta sovitaan yhteistyössä kunnan kanssa.

Opioidikorvaushoidossa tavoitteita ovat muun muassa päihteettömyys, riippuvuudesta toipuminen sekä elämänhallinnan ja -laadun kohentuminen.

Hoito sisältää lääkehoitoa, psykososiaalista hoitoa, vertaistukea sekä palveluohjausta. Toipumispolut ovat yksilöllisiä ja niissä on vahvasti mukana merkityksellisyyden ja toiveikkuuden sekä myönteisten voimavarojen lisääntyminen.

Pääkaupunkiseudulla palveluihin ohjaudutaan oman kunnan lähettämänä. Tampereella palveluihin voi hakeutua myös itse.

Haittoja vähentävä hoito

Haittoja vähentävä hoito on tarkoitettu niille, joille päihteiden käytön lopettaminen ei ole ensisijainen tavoite. Heidän kohdallaan hoidolla pyritään vähentämään käytöstä aiheutuvia haittoja ja parantamaan elämänlaatua.

Kuntouttava korvaushoito

Kuntouttava korvaushoito on tarkoitettu asiakkaille, joiden tavoitteena on kuntoutuminen ja päihteettömyys.

Päihdepalveluyksikkö Breikit

Korvaushoitoa tarjoavat Breikki-päihdepalveluyksikkömme Helsingissä ja Tampereella.

Pidämme tärkeänä, että asiakkaamme ovat aktiivisesti mukana palveluidensa suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa. Palvelumme perustuvat yksilöllisiin hoitosuhteisiin, joissa annamme arvoa myös yhteisöllisille menetelmille.

Vahvistamme asiakkaiden osallisuutta ja toimijuutta. Kuulluksi tulemisen kokemus ja merkityksellinen tekeminen kehittävät valmiuksia vaikuttaa oman elämänsä kulkuun.

Opioidikorvaushoito Diakonissalaitoksella 20 vuotta!

”Aina on autettu” – Diakonissalaitoksen Hoivan opioidikorvaushoito 20v.

Tietoa korvaushoidosta

Opioidiriippuvuus on krooninen aivosairaus, jossa keskushermosto on sopeutunut opioidien jatkuvaan runsaaseen vaikutukseen, eikä elimistö enää toimi normaalisti ilman niitä. Säännöllinen korvaushoitolääkitys estää vieroitusoireiden syntymisen ja ylläpitää henkilön toimintakykyä ilman huumaavaa vaikutusta.

Korvaushoito on terveydenhuollon luvanvaraista toimintaa.  Asiakkaalle tehdään aina palveluntarpeen arviointi ja korvaushoidolle on oltava lääketieteelliset perusteet. Toipumispolut ovat yksilöllisiä ja hoitoa toteutetaan joko haittoja vähentävillä tai kuntouttavilla tavoitteilla.

Opioidikorvaushoitoon sisältyvät lääkehoito, psykososiaalinen hoito, vertaistuki sekä palveluohjaus. Tavoitteena on sellaisen hoidon ja elämäntavan löytyminen, jossa ihminen pystyy mahdollisimman normaaliin elämään sairauden kanssa.

Breikissä hyödynnetään myös asiakasedustajaa ja naapurustotyötä, jotka omalta osaltaan lisäävät asiakkaiden osallisuutta ja kuntoutumista.

Korvaushoito on ainoa tutkittu opioidiriippuvuuden hoitomuoto, joka lisää hoidossa pysymistä, mahdollistaa kuntoutumisen sekä vähentää laittomien opioidien käyttöä, rikollisuutta, kuolleisuutta ja HIV-riskikäyttäytymistä.

Päihdepalveluyksikkö Breikit

Ajankohtaista