Opioidikorvaushoito

Korvaushoito on tarkoitettu opioidiriippuvaisille huumeidenkäyttäjille. Hoitoa voidaan toteuttaa sekä haittoja vähentävällä että kuntouttavalla tavoitteella. Korvaushoidon aloituksesta sovitaan yhteistyössä kunnan kanssa.

Opioidikorvaushoidossa tavoitteita ovat mm. päihteettömyys, riippuvuudesta toipuminen sekä elämänhallinnan ja -laadun kohentuminen. Hoitoon sisältyy lääkehoito, psykososiaalinen hoito, vertaistuki sekä palveluohjaus. Toipumispolut ovat yksiköllisiä ja niihin liittyy merkityksellisyyden ja toiveikkuuden sekä myönteisten voimavarojen lisääntyminen.

Haittoja vähentävä hoito

Haittoja vähentävä hoito on tarkoitettu niille, joille päihteiden käytön lopettaminen ei ole ensisijainen tavoite, mutta joilla käytöstä aiheutuvia haittoja voidaan hoidon avulla vähentää ja elämänlaatua parantaa.

Kuntouttava korvaushoito

Kuntouttava korvaushoito on tarkoitettu asiakkaille, joiden tavoitteena on kuntoutuminen ja päihteettömyys. Pääkaupunkiseudulla ja Päijät-Hämeessä palveluihin ohjaudutaan oman kunnan lähettämänä ja Tampereella asiakas voi hakeutua palveluihin itse.

Päihdepalveluyksikkö Breikit

Korvaushoitoa tarjoavat päihdepalveluyksikkömme Breikit. Breikit sijaitsevat Helsingissä, Tampereella ja Lahdessa. Päihdepalveluyksiköissä pidämme tärkeänä, että asiakkaamme ovat aktiivisesti mukana palveluidensa suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa. Palvelumme perustuvat yksilöllisiin hoitosuhteisiin, joissa annamme arvoa myös yhteisöllisille menetelmille.

Toiminnassamme vahvistamme asiakkaiden osallisuutta ja toimijuutta. Kuulluksi tulemisen kokemus ja merkityksellinen tekeminen kehittävät valmiuksia vaikuttaa oman elämänsä kulkuun.

Päihdepalveluyksikkö Breikit

Ajankohtaista