Avopäihdekuntoutus

Avopäihdekuntoutus on tarkoitettu täysikäisille alkoholi-, huume-, ja monipäihderiippuvaisille, joiden tavoitteena on riippuvuudesta irtaantuminen ja päihteetön elämäntapa. Palvelu soveltuu myös ihmisille, jolla on toiminnallisia riippuvuuksia. Palvelua on tällä hetkellä saatavilla Lahdessa.

Avopäihdekuntoutuksen toteutus

Avopäihdekuntoutus toteutetaan arkipäivisin. Viikonloppuisin saatavilla on etätukea. Päiväosasto on tiivistä tukea päihteettömyyteen ja riippuvuudesta toipumiseen yhteisöterapeuttisella viitekehyksellä ja kognitiivisin terapian menetelmin. Vertaistuki on sisäänrakennettu palveluun. Asiakkaan luvalla hänen läheisilleen mahdollistetaan osallistuminen verkostotapaamisiin. Yksikössä on mahdollisuus lääkehoitoon. Asiakkaat tapaavat lääkärin kuntoutusjakson alussa. Intensiivisen kuntoutuksen kesto on keskimäärin 1-3 kk.

Kenelle avokuntoutus sopii?

Kuntoutusjakso soveltuu tilanteisiin, joissa tarvitaan säännöllistä ja usein intensiivistä ammattilaisen tukea ja ohjausta niin arkisissa asioissa kuin riippuvuuden oireiden tunnistamisessa, haltuunotossa sekä toipumisessa. Palvelu soveltuu erityisesti laitoskuntoutuksen vaihtoehtona, laitosvieroituksen jatkokuntoutuksena sekä tilanteissa, kun ihminen tarvitsee intensiivistä avokuntoutusta.

Päihdekuntoutuksen aikana ymmärrys omasta päihdesairaudesta / riippuvuudesta lisääntyy ja opitaan uusia ongelmanratkaisu- ja selviytymiskeinoja. Näitä keinoja ovat parantuneet vuorovaikutustaidot, arjen- ja riskitilanteiden hallinta, impulsiivisen käyttäytymisen väheneminen sekä rentoutumistaidot. Kuntoutumisen lopullisina tavoitteina pidetään minäkuvan muutosta, itsekunnioituksen rakentumista, uusien samaistumisen kohteiden löytämistä sekä uusien arvojen ja niiden mukaisten tavoitteiden sisäistymistä. Asiakkaan tavoitteet ovat kuitenkin aina yksilöllisiä, ja hoitojakson asiakaskohtaiset tavoitteet määritellään yhdessä hoidon alkuvaiheessa. Tavoitteena voi olla myös riippuvuudesta aiheutuvien haittojen väheneminen.

Yksilöllinen kuntoutussuunnitelma

Jokaisen asiakkaan toipuminen perustuu yksilölliseen kuntoutussuunnitelmaan, joka on tehty yhdessä omatyöntekijän kanssa. Yksilöllisiä toipumisen tavoitteita arvioidaan yksilötapaamisissa ja ryhmissä.

Kuntoutuksen tavoitteena on päihteettömään elämäntapaan kasvaminen ja kokonaisvaltainen toipuminen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Tämä tarkoittaa käyttäytymisen, ajattelun, tunteiden, asenteiden ja arvojen muutosta. Motivoituminen riippuvuudesta toipumiseen on osalla yksi kuntoutumisen tulos.

Avopäihdekuntoutus pähkinänkuoressa

  • Palvelu on tarkoitettu täysikäisille alkoholi-, huume-, ja monipäihderiippuvaisille tai joilla on toiminnallisia riippuvuuksia
  • Tavoitteena on riippuvuudesta irtaantuminen ja päihteetön elämäntapa.
  • Vaihtoehto laitoskuntoutukselle, vieroituksen jatkokuntoutuksena sekä tilanteissa, kun ihminen tarvitsee intensiivistä avokuntoutusta.
  • Yksilöllinen, säännöllinen ja intensiivinen ammattilaisen tuki ja ohjaus
  • Tapaamiset yksilöllisesti ja ryhmässä
  • Kuntoutuksen kesto keskimäärin 1-3 kk
  • Palveluun tullaan kunnan maksusitoumuksella tai itsemaksavana

Avopäihdekuntoutuksen toimipisteet

Ajankohtaista