Päihteidenkäyttäjille

Neuvontaa, kuntoutusta ja hoitoa huume- ja monipäihderiippuvaisille.

Ihmisarvo, oikeudenmukaisuus ja yhteisöllisyys

Tarjoamme sosiaali- ja terveyspalveluita päihteiden väärinkäyttäjille.

  • Päihdehuollon palvelumme on kohdennettu erityisesti niille, joiden ihmisarvoinen elämä on pahiten uhattuna.
  • Toimintamme lähtökohtana ovat ihmisarvo, oikeudenmukaisuus ja yhteisöllisyys.
  • Päihdepalveluja tuotetaan yhteistyössä Espoon, Helsingin, Keravan, Tampereen ja Vantaan kaupunkien kanssa.

Korvaushoito

Korvaushoito on tarkoitettu opioidiriippuvaisille huumeidenkäyttäjille. Hoitoa voidaan toteuttaa sekä haittoja vähentävällä että kuntouttavalla tavoitteella. Korvaushoidon aloituksesta sovitaan yhteistyössä kunnan kanssa.

 

Päihdehuollon muut palvelut

Matalan kynnyksen palvelut ovat tarkoitettu kaikille päihteidenkäyttäjille. Myös niille ihmisille, jotka eivät vielä ole päihdepalveluiden piirissä.

Huumeidenkäyttäjien sosiaali- ja terveysneuvonta on tarkoitettu suonensisäisesti huumeita käyttäville ihmisille. Palveluiden tarkoituksena on vähentää käytöstä aiheutuvia haittoja. Terveysneuvontapisteissä muun muassa vaihdetaan neuloja ja ruiskuja.

Tukialus etsii ja tavoittaa Helsingissä, Tampereella, Lahdessa ja Jyväskylässä niitä ihmisiä, jotka eivät ole vielä käytä terveysneuvonnan palveluita. Tunnistat meidät punaisesta repusta.

 

Tutustu palveluihimme

Naapurustotyö

Naapurustotyöllä halutaan lisätä asianmukaista tietoa Diakonissalaitoksen toiminnasta yksiköiden lähistössä ja naapurustossa, ennaltaehkäistä ongelmatilanteiden syntyä ja puuttua välittömästi mahdollisiin häiriöihin.

 

Lue lisää naapurustotyöstämme

Hankkeet

Ajankohtaista: