Päihteidenkäyttäjille

Neuvontaa, kuntoutusta ja hoitoa huume- ja monipäihderiippuvaisille.

Ihmisarvo, oikeudenmukaisuus ja yhteisöllisyys

Tarjoamme sosiaali- ja terveyspalveluita päihteitä väärinkäyttäville henkilöille.

  • Päihdehuollon palvelumme on kohdennettu erityisesti niille, joiden ihmisarvoinen elämä on pahiten uhattuna.
  • Toimintamme lähtökohtana ovat ihmisarvo, oikeudenmukaisuus ja yhteisöllisyys.
  • Päihdepalveluja tuotetaan yhteistyössä Espoon, Helsingin, Keravan, Tampereen ja Vantaan kaupunkien kanssa.

Korvaushoito

Korvaushoito on tarkoitettu opioidiriippuvaisille,  huumeita käyttäville henkilöille. Hoitoa voidaan toteuttaa sekä haittoja vähentävällä että kuntouttavalla tavoitteella. Korvaushoidon aloituksesta sovitaan yhteistyössä kunnan kanssa.

 

Päihdehuollon muut palvelut

Matalan kynnyksen palvelut on tarkoitettu kaikille päihteiden käyttäjille. Myös heille, jotka eivät vielä ole päihdepalveluiden piirissä.

Huumeita käyttävien henkilöiden sosiaali- ja terveysneuvonta on tarkoitettu suonensisäisesti huumeita käyttäville. Palveluiden tarkoituksena on vähentää käytöstä aiheutuvia haittoja. Terveysneuvontapisteissä muun muassa vaihdetaan pistosvälineitä.

Tukialus on etsivän päihdetyön hanke, jonka kohderyhmänä ovat mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivät ihmiset. Hanke  etsii ja tavoittaa Helsingissä, Tampereella, Lahdessa ja Jyväskylässä erityisesti heitä, jotka eivät vielä käytä terveysneuvonnan palveluita. Tunnistat meidät punaisesta repusta.

Tutustu palveluihimme

Naapurustotyö

Naapurustotyöllä halutaan lisätä asianmukaista tietoa toiminnastamme yksiköidemme lähistöllä ja naapurustossa, ennaltaehkäistä ongelmatilanteiden syntyä ja puuttua välittömästi mahdollisiin häiriöihin.

Lue lisää naapurustotyöstämme

Hankkeet

Ajankohtaista: