OK-hanke

OK-hanke on opioidikorvaushoidossa olevien sosiaalisen osallisuuden vahvistamisen kehittämishanke.

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoivan opioidikorvaushoidon asiakkaat osallistuvat valtakunnalliseen OK-hankkeeseen. Hoivan lisäksi yhteishankkeessa ovat mukana A-klinikkasäätiö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Sovatek-säätiö, Tukikohta ry ja Seurakuntaopisto. Kolmivuotinen hanke toteutetaan 2016–2019. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

OK-hankkeessa olet kehittämässä ja toteuttamassa yhä laadukkaampia palveluita. Näihin kuuluvat psykososiaalinen kuntoutus, kuten yhteisöllisyys, ryhmät ja matalan kynnyksen työtoiminta, vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminta sekä opinto- ja työelämänpolut.

Osallisuudella tarkoitetaan olemista tai toimimista yhteisössä, ryhmässä itse valitulla tavalla. Se on muun muassa osallistumista yhteiseen toimintaan, suunnitteluun, päätöksentekoon ja arviointiin.

(Leemann, Kuusio, Hämäläinen 2015: Sosiaalinen osallisuus. Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke, Sokra. THL)

 

Lue lisää

OK Facebookissa

 

Lue lisää aiheesta

Lue seuraavaksi: Uusimmat artikkelit