Kehittäminen ja laatu

Kehittämistyömme kärjessä on arjen toimijuus ja osallisuus.

Hoivan laatu koostuu monesta eri tekijästä: asiakaskokemus, henkilöstön kehittyminen ja koulutus ja vaikuttavuus. Laatua valvotaan esimerkiksi RAI-arviointimenetelmän ja henkilöstö- sekä asiakastyytyväisyystutkimuksilla. Hoivan yksiköiden laatua valvovat lisäksi kunnat, aluehallintovirastot ja Valvira. Läheisille, asukkaille ja henkilöstölle on omat palautekanavansa.

Kehittämistyömme kärjessä on

  • Arjen toimijuus ja osallisuus
  • Diakonissalaitos ja sen omistama Diakonissalaitoksen Hoiva Oy luo uusia ja vaikuttavia toimintamalleja valtakunnallisesti.

Asumis- ja päihdepalveluiden ja hankkeiden kehittämisessä korostuvat

  • yhteistuotannollisuus
  • kokemusasiantuntijuus ja
  • ihmisten aktiivinen kansalaisuus.

Hoivalla on yleishyödyllisiä hankkeita. Tällä hetkellä vetovastuullamme ovat kaksi eri hanketta: KYVYT-hanke ja VALSKU-hanke.

Hankkeemme

Päättyneet hankkeemme