Medialle

Diakonissalaitoksen Hoivan asiantuntijat ovat median palveluksessa. Autamme myös löytämään haastateltavia asiakkaiden joukosta.
Ota yhteyttä viestintään alta.

Hoivan ja erityisryhmien asiantuntija

Diakonissalaitoksen Hoiva on yhteiskunnallinen yritys sekä ikääntyneiden ja erityisryhmien asiantuntija. Tarjoamme palveluja ja kehitämme uusia innovaatioita yhdessä asiakkaiden kanssa. Diakonissalaitoksen pitkä historia ja vahva arvopohja luovat perustan toiminnallemme erityisryhmien sosiaali- ja terveyspalveluiden vastuullisena tuottajana.

Palvelemme mediaa avoimesti ja nopeasti. Haastatteluja varten käytössäsi ovat asiantuntijat, jotka vastaavat muun muassa ikäihmisiä, asunnottomuutta ja päihteidenkäyttöä koskeviin kysymyksiin.

Asiakkaiden haastattelu ja kuvaus

Kun haastattelet tai kuvaat Diakonissalaitoksen Hoivan asiakkaita, heistä jokaiselta on aina kysyttävä lupa. Asiakkaan nimeä tai kuvaa ei saa julkaista ilman tämän suostumusta. Erityistä varovaisuutta on noudatettava alaikäisten kohdalla, kuten Journalistin ohjeissakin (kohta 30) todetaan. Alaikäisen haastatteluun tai kuvaamiseen on saatava lupa huoltajalta tai muulta lailliselta edustajalta.

Ajankohtaista juuri nyt