Naapurustotyö

Naapurustotyöllä halutaan lisätä asianmukaista tietoa Diakonissalaitoksen toiminnasta yksiköiden lähistössä ja naapurustossa, ennaltaehkäistä ongelmatilanteiden syntyä ja puuttua välittömästi mahdollisiin häiriöihin.

Naapurustotyö on yhteistyötä naapuruston kanssa. Aktiivinen vuorovaikutus asukasyhdistysten, taloyhtiöiden, koulujen ja muiden toimijoiden kanssa lisää lähialueen turvallisuutta. Säännölliset ympäristökierrokset, lähiympäristön siistiminen ja asukasohjaus vahvistavat asukkaiden osallisuuden tunnetta. Ehkäisemme häiriöitä ja puutumme niihin välittömästi.

Naapurustotyö on tavoitettavissa puhelimitse 24/7 ja sähköpostitse.