Päihteidenkäyttäjille

Neuvontaa, kuntoutusta ja hoitoa huume- ja monipäihderiippuvaisille.

Rohkeasti ihmisarvon puolesta

Tarjoamme sosiaali- ja terveyspalveluita päihteiden väärinkäyttäjille Päihdehuollon palvelumme on kohdennettu erityisesti niille, joiden ihmisarvoinen elämä on pahiten uhattuna. Toimintamme lähtökohtana ovat ihmisarvo, oikeudenmukaisuus ja yhteisöllisyys. Päihdepalveluja tuotetaan yhteistyössä Espoon, Helsingin, Keravan, Tampereen ja Vantaan kaupunkien sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ja Heinolan kanssa.

Korvaushoito

Korvaushoito on tarkoitettu opioidiriippuvaisille huumeidenkäyttäjille. Hoitoa voidaan toteuttaa sekä haittoja vähentävällä että kuntouttavalla tavoitteella. Korvaushoidon aloituksesta sovitaan yhteistyössä kunnan kanssa.

Haittoja vähentävä hoito on tarkoitettu niille, joille päihteiden käytön lopettaminen ei ole ensisijainen tavoite, mutta joilla käytöstä aiheutuvia haittoja voidaan hoidon avulla vähentää ja elämänlaatua parantaa.

Kuntouttava korvaushoito on tarkoitettu asiakkaille, joiden tavoitteena on kuntoutuminen ja päihteettömyys. Pääkaupunkiseudulla ja Päijät-Hämeessä palveluihin ohjaudutaan oman kunnan lähettämänä ja Tampereella asiakas voi hakeutua palveluihin itse.

 

 

Päihdehuollon muut palvelut

Matalan kynnyksen palvelut ovat tarkoitettu kaikille päihteidenkäyttäjille. Myös niille ihmisille, jotka eivät vielä ole päihdepalveluiden piirissä. Huumeidenkäyttäjien sosiaali- ja terveysneuvonta on tarkoitettu suonensisäisesti huumeita käyttäville ihmisille.

Palveluiden tarkoituksena on vähentää käytöstä aiheutuvia haittoja. Terveysneuvontapisteissä muun muassa vaihdetaan neuloja ja ruiskuja. Tukialus etsii ja tavoittaa Helsingissä niitä ihmisiä, jotka eivät ole vielä käytä terveysneuvonnan palveluita. Tunnistat meidät punaisesta repusta.

Tampereella päihdepalveluihimme kuuluvat kaikki huumehoidon avopalvelut ja pääkaupunkinseudulla toimintamme kattaa mm. sosiaali – ja terveysneuvonnan.

 

Ajankohtaista: