Hoivan laatu koostuu monesta eri tekijästä: asiakaskokemus, henkilöstön kehittyminen ja koulutus ja vaikuttavuus. Laatua valvotaan esimerkiksi RAI-arvioinimenetelmän ja henkilöstö- sekä asiakastyytyväisyystutkimuksilla. Hoivan yksiköiden laatua valvovat lisäksi kunnat, aluehallintovirastot ja Valvira. Läheisille, asukkaille ja henkilöstölle on omat palautekanavansa.

Kehittämistyömme kärjessä on arjen toimijuus ja osallisuus. Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö ja sen omistama Diakonissalaitoksen Hoiva Oy luo uusia ja vaikuttavia toimintamalleja valtakunnallisesti. Asumis- ja päihdepalveluiden ja hankkeiden kehittämisessä korostuvat yhteistuotannollisuus, kokemusasiantuntijuus ja ihmisten aktiivinen kansalaisuus.

Hoivalla on yleishyödyllisiä hankkeita. Tällä hetkellä vetovastuullamme ovat kaksi eri hanketta: KYVYT-hanke ja VALSKU-hanke.

 

Hankkeemme

Päättyneet hankkeemme