Asumispalvelut

Asumispalveluidemme lähtökohta on ihmisarvon kunnioittaminen. Hoivan asumispalvelut tarjoavat tuettua asumista asumisyksiköissä ja hajasijoitetuissa asunnoissa sekä palveluasumista.  Hoivalla on tällä hetkellä asumispalveluiden asukkaiden käytössä 430 asuntoa Helsingissä ja Espoossa ja asukkaiden kanssa työskentelee n. 160 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. 

Asunto ensin

 

Toteutamme asumispalveluissa Asunto Ensin -periaatetta, jonka mukaan asunto on perusoikeus, jota ei tarvitse ansaita. Asunto on perusta kuntoutumiselle. Emme edellytä asukkaaltamme elämäntavan muutosta emmekä esimerkiksi aseta päihteettömyyttä asunnon saamisen ehdoksi.

Asumispalveluiden tavoitteena on mahdollistaa asukkaalle asumisen pysyvyys ja oma koti ja huolehtia asumisen turvallisuudesta. Asukaamme ovat oman yhteisönsä aktiivisia toimijoita. He ovat vahvasti mukana asumispalveluiden toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Asukas asuu vuokra-asunnossa ja asumiseen kuuluu henkilökunnan antama tarvittava tuki, hoiva ja huolenpito. Joillekin asumisyksikkömme on loppuelämän koti, toisille mahdollisuus jatkaa asumisyksiköstä itsenäisempään asumiseen.

Palvelumme