Asunto ensin

Toteutamme asumispalveluissa Asunto Ensin -periaatetta, jonka mukaan asunto on perusoikeus, jota ei tarvitse ansaita. Asunto on perusta kuntoutumiselle. Emme edellytä asukkaaltamme elämäntavan muutosta emmekä esimerkiksi aseta päihteettömyyttä asunnon saamisen ehdoksi.

Asumispalveluiden tavoitteena on mahdollistaa asukkaalle asumisen pysyvyys ja oma koti ja huolehtia asumisen turvallisuudesta. Asukaamme ovat oman yhteisönsä aktiivisia toimijoita. He ovat vahvasti mukana asumispalveluiden toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Asukas asuu vuokra-asunnossa ja asumiseen kuuluu henkilökunnan antama tarvittava tuki, hoiva ja huolenpito. Joillekin asumisyksikkömme on loppuelämän koti, toisille mahdollisuus jatkaa asumisyksiköstä itsenäisempään asumiseen.

Tuettu asuminen

Tuetun asumisen vuokra-asunnot on tarkoitettu henkilöille, joilla asunnottomuus on pitkittynyt tai uhkaa pitkittyä. Asukkaille on tuen tarve, jonka syynä ovat päihde – ja mielenterveysongelmat ja asunnottomuuteen liittyvät sosiaaliset ongelmat.

Tuetussa asumisessa asukas saa ohjausta ja tukea elämäntilanteensa hallinnassa ja arkipäivän elämisen taidoissa. Jokaisella asukkaalla on nimetty vastuuohjaaja ja yksilöllinen palvelusuunnitelma. Omien tavoitteiden kanssa työskentelyyn asukas saa henkilökunnan ja yhteisön tuen.

Asukkaaksi asumispalveluihin ei pääse suoraan, vaan tarvitaan oman kunnan sosiaalitoimen arviointi ja myönteinen päätös.

Palvelumme