Tuettu asuminen

Tuetun asumisen vuokra-asunnot on tarkoitettu henkilöille, joilla asunnottomuus on pitkittynyt tai uhkaa pitkittyä. Asukkaille on tuen tarve, jonka syynä ovat päihde – ja mielenterveysongelmat ja asunnottomuuteen liittyvät sosiaaliset ongelmat.

Tuetussa asumisessa asukas saa ohjausta ja tukea elämäntilanteensa hallinnassa ja arkipäivän elämisen taidoissa. Jokaisella asukkaalla on nimetty vastuuohjaaja ja yksilöllinen palvelusuunnitelma. Omien tavoitteiden kanssa työskentelyyn asukas saa henkilökunnan ja yhteisön tuen.

Asukkaaksi asumispalveluihin ei pääse suoraan, vaan tarvitaan oman kunnan sosiaalitoimen arviointi ja myönteinen päätös.

Palvelumme