Sanervakoti

Sanervakoti on Myllypurossa sijaitseva asumisyksikkö, joka tarjoaa kodin 72 monisairaalle ja 5 mielenterveys- ja päihdekuntoutujalle. Asuminen perustuu yksilölliseen hoitoon ja aktiiviseen arkeen. Asukkaiden käytöksen haasteisiin vastataan hoitotyön keinoin ja vastuuohjaajalla on erityinen asema asukkaan elämässä.

Sanervakodin henkilöstö on sitoutunut aktiivisen arjen järjestämiseen. Harrasteryhmien, arjen askareiden, retkien ja työtoiminnan avulla asukkaiden arki voi olla merkityksellistä, vaikka toimintakyky olisi huomattavasti alentunut. Monisairaille asukkaillemme Sanerva on loppuelämän koti, mielenterveyskuntoutujille ponnahduslauta itsenäisempään asumiseen.

Työryhmät koostuvat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista ja laajennetusta työyhteisöstä. Laajennettuun työyhteisöömme kuuluvat omaiset, vapaaehtoiset, sosiaali- ja terveysalan opiskelijat, kielenopiskelijat ja muut toimijat ovat Sanervakodin yhteisön aktiivisia toimijoita, joiden avulla pyritään vastaamaan asukkaiden moninaisiin tarpeisiin.

Omavalvontasuunnitelma Sanervakoti 2020

Hakeutuminen asukkaaksi

2.-4.- kerroksiin, alle 65-vuotiaiden monisairaiden asumiseen hakeudutaan asukkaaksi Helsingin kaupungin SAS-työryhmän kautta

1. kerroksen mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumiseen haetaan Helsingin kaupungin asumisen tuen SAS-työryhmän kautta tai Vantaan asumispalveluiden sosiaalityöntekijöiden kautta.

Lue Kirkko&Kaupunki-lehden artikkeli Sanervakodista
Lue Kodinkuvalehden artikkeli Sanervakodista