Malmikoti

24 paikkainen Malmikoti tarjoaa tehostettua palveluasumista ympärivuorokautisen avun tarpeessa oleville, jotka ovat perinteisin keinoin vaikeasti asutettavia.

Asuminen Malmikodissa ei edellytä elämäntavan muutosta. Henkilökuntamme kunnioittaa asukkaiden käsitystä omasta parhaastaan. Laajennettuun työyhteisöön kuuluu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, opiskelijoita, vapaaehtoisia, omaisia ja läheisiä

Toimintamme lähtökohtana ovat aktiivinen, mielekäs arki, yksilöllisen avuntarpeen huomioiminen ja hyvä elämä. Malmikotiin hakeudutaan asukkaaksi Helsingin sosiaali- ja terveysviraston kautta.

Lue, millaista elämä on Malmikodissa työntekijöiden silmin >>

Malmikoti omavalvontasuunnitelma 2020