Lehmustupa

19 asukkaan Lehmustupa tarjoaa ympärivuorokautista, tehostettua palveluasumista

Asuminen Lehmustuvassa ei edellytä elämäntavan muutosta. Henkilökuntamme kunnioittaa asukkaiden käsitystä omasta parhaastaan. Laajennettuun työyhteisöön kuuluu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, opiskelijoita, vapaaehtoisia, omaisia ja läheisiä

Toimintamme lähtökohtana ovat aktiivinen, mielekäs arki, yksilöllisen avuntarpeen huomioiminen ja hyvä elämä. Lehmustupaan hakeudutaan asukkaaksi Helsingin sosiaali- ja terveysviraston kautta.