Kehittäminen

Kehittämistyömme kärjessä on arjen toimijuus ja osallisuus. Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö ja sen omistama Hoiva Oy luo uusia ja vaikuttavia toimintamalleja valtakunnallisesti. Asumis- ja päihdepalveluiden ja hankkeiden kehittämisessä korostuvat yhteistuotannollisuus, kokemusasiantuntijuus ja ihmisten aktiivinen kansalaisuus.

Hankkeet