Asumispalvelut

Asunto on perusoikeus. Lähtökohtanamme on ihmisarvon kunnioittaminen.

Tarjoamme tuettua asumista, hajautettua asumista ja palveluasumista.

Hoivan asumispalvelut

Tavoitteenamme on, että asukas kokee olonsa turvalliseksi ja tulee hyväksytyksi sekä voi elää mahdollisimman aktiivista omaa elämää yhteisön jäsenenä. Palveluidemme tavoitteena on mahdollistaa asukkaalle asunnon pysyvyys ja oma koti sekä huolehtia asumisen turvallisuudesta. Asukkaat ovat yhteisön aktiivisia toimijoita.

Tarjoamme tuettua asumista henkilöille, joilla asunnottomuus on pitkittynyt tai uhkaa pitkittyä. Palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät  fyysisten tai psyykkisten rajoitteiden vuoksi selviydy enää itsenäisesti omassa kodissa.

Asukas asuu vuokra-asunnossa ja asumiseen kuuluu henkilökunnan antama tarvittava tuki, hoiva ja huolenpito. Joillekin asumisyksikkömme on loppuelämän koti, toisille mahdollisuus jatkaa asumisyksiköstä itsenäisempään asumiseen.

Palvelumme

 

Ajankohtaista: