Asumispalvelut

Asunto on perusoikeus. Lähtökohtanamme on ihmisarvon kunnioittaminen.

Tarjoamme tuettua asumista, hajautettua asumista ja palveluasumista.

Asunto ensin

Toteutamme asumispalveluissa Asunto Ensin -periaatetta, jonka mukaan asunto on perusoikeus, jota ei tarvitse ansaita. Asunto on perusta kuntoutumiselle. Emme edellytä asukkaaltamme elämäntavan muutosta emmekä esimerkiksi aseta päihteettömyyttä asunnon saamisen ehdoksi.

Asumispalveluiden tavoitteena on mahdollistaa asukkaalle asumisen pysyvyys ja oma koti ja huolehtia asumisen turvallisuudesta. Asukaamme ovat oman yhteisönsä aktiivisia toimijoita. He ovat vahvasti mukana asumispalveluiden toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Tuettua ja palveluasumista

Tavoitteenamme on, että asukas kokee olonsa turvalliseksi ja tulee hyväksytyksi sekä voi elää mahdollisimman aktiivista omaa elämää yhteisön jäsenenä. Palveluidemme tavoitteena on mahdollistaa asukkaalle asunnon pysyvyys ja oma koti sekä huolehtia asumisen turvallisuudesta. Asukkaat ovat yhteisön aktiivisia toimijoita.

Tarjoamme tuettua asumista henkilöille, joilla asunnottomuus on pitkittynyt tai uhkaa pitkittyä. Palveluasuminen on tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti toimintarajoitteisille pääsääntöisesti alle 65-vuotiaille miehille ja naisille, jotka eivät enää selviydy itsenäisesti omassa kodissaan.

Asukas asuu vuokra-asunnossa ja asumiseen kuuluu henkilökunnan antama tarvittava tuki, hoiva ja huolenpito. Joillekin asumisyksikkömme on loppuelämän koti, toisille mahdollisuus jatkaa asumisyksiköstä itsenäisempään asumiseen.

Työntekijämme Sari Lampinen kertoo, millaista on tehdä Asunto ensin -työtä.

 

Palvelumme

 

Ajankohtaista: