Kuninkaankallio

Tuetussa asumisessa asukas kykenee melko itsenäisesti huolehtimaan itsestään ja asioistaan, kuten aterioista ja hygieniasta, mutta saattaa tarvita ohjausta ja tukea elämäntilanteensa hallinnassa ja arkipäivän  taidoissa, kuten siivouksessa.  Asumisen tavoitteena on varmistaa asumisen pysyvyys ja huolehtia asukkaiden turvallisuudesta sekä tukea terveys- ja toimeentuloasioiden hoidossa. Asukkaalla on usein päihde- ja mielenterveysongelmia sekä käytöshäiriöitä. Yksikössä on ympärivuorokautinen henkilökunta.

Tuettua asumista Kuninkaankalliossa

Kuninkaankallion toimintamme perustuu luottamuksen rakentamiseen ja asukkaan voimavarojen esiin nostamiseen ja tukemiseen. Korostamme kodikkuutta, turvallisuutta, yhteisöllisyyttä ja yksilöllistä hoitoa, huolenpitoa ja tukea. Autamme asukkaitamme ottamaan vastuuta itsestään, asuinyhteisön toimivasta arjesta sekä asuinympäristöstään. Asukkaaksi hakeudutaan Espoon sosiaalipalvelujen kautta.

Kuninkaankallio tarjoaa myös palveluasumista ja tehostettua palveluasumista. Tutustu näihin palveluihin tästä. 

Omavalvontasuunnitelma Kuninkaankallio