Palvelutalo

Palvelutalo tarkoittaa taloa, jossa on yksittäisiä asuntoja, yhteisiä tiloja ja vapaa-ajan ohjelmaa. Hoivan kotihoito tarjoaa palvelutalon asukkaille kotihoidon palveluita. 

Palvelutaloissa jokainen asukas voi elää täyttä elämää omassa kodissaan, käyttää Hoivan tarjoamia palveluja ja nauttia säännöllisestä viriketoiminnasta yhdessä toisten kanssa.

Asunnot on suunniteltu esteettömiksi ja ne mahdollistavat nykyaikaisen turvatekniikan käytön. Hoivan palvelut ovat aina asukkaita lähellä, sillä toimistomme sijaitsee samassa talossa. Tuttu hoitajamme tulee tarvittaessa paikalle nopeasti ja hoitajan vastaanotolla voi piipahtaa kysymässä neuvoa.

Diakonissalaitoksen Hoiva tuottaa kotihoidon palveluita Palvelutalo Cecilian, Hoiva Viikin ja Kotikallion palvelukeskuksen asukkaille. Palvelutaloissa vastaamme peruspalvelumaksuun kuuluvista palveluista.

Kattavat palvelut

Peruspalveluita ovat mm. turvahälytyksiin vastaaminen akuutissa hätätilanteessa sekä hoitajan vastaanotto. Järjestämme myös yhteisöllisyyttä tukevaa ja osallisuutta lisäävää ryhmätoimintaa palvelu- ja senioritaloissa ympäri pääkaupunkiseudun.

Asukkaille on tarjolla Hoivan kotipalveluja kotisiivouksesta henkilökohtaiseen avustamiseen ja hoivaan. Hoivan palveluohjaajalta saa apua sopivan palvelukokonaisuuden suunnitteluun sekä yhteiskunnan myöntämien etujen hakemiseen. Palveluita voi ostaa ne joko maksamalla itse tai kunnan palvelusetelillä.

Senioriasuminen

Senioritalo tarkoittaa taloa, jossa on yksittäisiä asuntoja, yhteisiä tiloja ja järjestettyä ohjelmaa. Pääsääntöisesti senioritaloissa ei ole henkilökuntaa vaan palveluita tilataan ulkopuolisilta palvelutarjoajilta. Hoivalla ei ole omia senioritaloja, mutta se tarjoaa palveluja senioritalon asukkaille. Hoivan tuottamilla palveluilla tuetaan ikääntyvän henkilön turvallista ja mielekästä elämää omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Hoivan palveluihin luottaa mm. Sato SenioriKodit.

Senioritalon palvelut sisältävät

Asukkaan peruspalveluihin SATO SenioriKodeissa kuuluvat hoitajan vastaanotot, säännöllinen senioriryhmä- ja virkistystoiminta sekä palveluohjaus. Peruspalveluiden lisäksi Hoiva tarjoaa asukkaalle palveluja kodin ylläpitosiivouksesta turvaan ja henkilökohtaiseen hoivaan.

Palvelutalot