Alle 65-vuotiaiden hoivakodit

Ympärivuorokautinen palveluasuminen on tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti toimintarajoitteisille, pääsääntöisesti alle 65-vuotiaille henkilöille, jotka eivät enää selviydy itsenäisesti omassa kodissaan.

Asukas asuu vuokra-asunnossa ja henkilökunta vastaa asukkaan hoivasta ja huolenpidosta palvelusuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on, että asukas kokee olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi sekä voi elää mahdollisimman aktiivista, omannäköistään elämää yhteisön jäsenenä. Asukkaan on mahdollista asua asumisyksikössä elämänsä loppuun asti.

Hoivakodit: