Alle 65-vuotiaiden hoivakodit

Ympärivuorokautinen palveluasuminen on tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti toimintarajoitteisille pääsääntöisesti alle 65 – vuotiaille miehille ja naisille, jotka eivät enää selviydy itsenäisesti omassa kodissaan.

Asukas asuu vuokra-asunnossa asumisyhteisössä ja henkilökunta vastaa asukkaan hoivasta ja huolenpidosta palvelusuunnitelman mukaisesti. Hoidon ja huolenpidon tavoitteena on, että asukas kokee olonsa turvalliseksi ja tulee hyväksytyksi sekä voi elää mahdollisimman aktiivista omannäköistä elämää yhteisön jäsenenä. Asukkaan on mahdollisuus asua asumisyksikössä elämänsä loppuun asti.

Hoivakodit: