Diakonissa­laitoksen Hoiva on osa Helsingin Diakonissa­laitoksen yhteiskunnallista konsernia.

Helsingin Diakonissalaitos

 


Yhteiskunnallinen yritys

Hoiva on kotimainen ja yhteiskunta­vastuullinen yritys.

695 kadepuristus

Hankkeet

Näille sivuille on koottu Diakonissalaitoksen Hoivan hankkeet. Hankkeissa kehitetään ja tuotetaan uusia palvelukokonaisuuksia päihdeongelmaisille, heidän omaisilleen ja ammattilaisille sekä asunnottomille ja asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn.

Hankkeissa korostuvat asiakkaiden ja asukkaiden osallisuus sekä palveluiden laadun ja vaikuttavuuden kehittäminen valtakunnallisesti. Etusijalla ovat hankkeet, joissa ihmisarvoisen elämän edellytykset vaativat erityistä puolustamista.

 

695 steppi

Steppi-hanke

Steppi-hankkeessa etsitään ratkaisuja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten toiminta-, opiskelu- ja työkyvyn edistämiseen. Steppi järjestää Tampereeella matalan kynnyksen työtoimintaa, joka liittyy hävikkielintarvikkeiden hyödyntämiseen.

695 Hoiva peli

Toimekas-hanke

Toimekas-hanke kehittää arjen mielekästä toimintaa asunnottomien asumispalveluissa. Mahdollisuuksia kehitetään sosiaalisen kuntoutuksen näkökulmasta.

695 ok hanke

OK-hanke

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoivan opioidikorvaushoidon asiakkaat osallistuvat valtakunnalliseen OK-hankkeeseen.

Päihdeneuvonta

Päihdeneuvonta

Ilmainen palvelu on tarkoitettu päihteidenkäyttäjille ja heidän omaisilleen sekä huumeidenkäyttäjiä työssään kohtaaville ammattilaisille.

Motivaattori

Motivaattori hyvinvointiin

Alkoholinkäytön seurantaan ja suunnitteluun on nyt saatavissa uudenlaista apua.


Diakonissa­laitoksen Hoiva on osa Helsingin Diakonissa­laitoksen yhteiskunnallista konsernia.

Helsingin Diakonissalaitos

 


Yhteiskunnallinen yritys

Hoiva on kotimainen ja yhteiskunta­vastuullinen yritys.