Edunvalvontavaltakirja eli edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltakirjalla henkilö valtuuttaa haluamansa henkilön huolehtimaan asioistaan sen varalta, että tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi heikentyneen terveydentilansa vuoksi. Valtakirjassa määritellään kaikki ne asiat, joita valtuutus kattaa. Määriteltäviä asioita voi olla esimerkiksi, kuka saa hoitaa raha-asioitani.

Miten edunvalvontavaltakirja tehdään?

Edunvalvontavaltakirja tehdään kirjallisesti. Siitä käy ilmi valtuuttaja ja valtuutettu sekä asiat, joissa valtuutettu oikeutetaan edustamaan valtuuttajaa sekä määräys, milloin valtuutus tulee voimaan. Valtuuttaja allekirjoittaa valtakirjan kahden samanaikaisesti läsnäolevan todistajan ollessa paikalla.
Tekijän on ymmärrettävä riittävällä tavalla valtakirjan merkityksen ja sisällön. Edunvalvontavaltuutus on suositeltavaa tehdä asiantuntijan esimerkiksi juristin tai julkisen oikeusavustajan avustuksella.

Milloin valtuutus tulee voimaan?

Valtuutus astuu voimaan vasta kun maistraatti on vahvistanut sen. Valtuutettu voi pyytää vahvistamista, kun valtuuttaja ei enää pysty itse hoitamaan asioitaan. Tämä edellyttää yleensä lääkärintodistusta.
Valtakirja voidaan peruttaa tai sitä voidaan muuttaa myöhemmin. Tällöin valtuutetun on kuitenkin ymmärrettävä uuden asiakirjan merkitys.

Omainen voi hakea edunvalvontaa myös ilman valtakirjaa, mutta silloin prosessi on hieman monimutkaisempi ja raskaampi.