Valsku-hanke

13.5.2020

Euroopan unionin lippu ja Vipuvoimaa EU:lta logo

Valsku-hanke on monitoimijuudessa kehitetty valmentava sosiaalinen kuntoutus työelämästä syrjäytyneille.

Valkoiset tennistossut.

Kehitämme Tampereella ja Jyväskylässä uusia sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalleja, joiden avulla kaikkein heikoimmassa asemassa olevia kansalaisia saadaan kiinnitettyä toimintakykyä edistäviin, tai työelämään ja opintoihin tähtääviin palveluihin.

Hankkeen kautta saatujen kokemusten perusteella edistämme keskustelua siitä, voisivatko matalan kynnyksen työtoiminta, sekä kohderyhmän erityistarpeet huomioiva ryhmä- ja valmennustoiminta tulevaisuudessa täyttää työllisyystoimien kriteerit.

Hankkeen kohderyhmä

Kohderyhmän muodostavat Tampereen ja Jyväskylän opinto- ja työelämästä syrjäytyneet aikuiset, joilla on esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmia, tai jotka kokevat asunnottomuutta.

Kehitettävät toiminnot ja monitoimijamalli

Hanketta toteutetaan monitoimijuuden mallilla, yhdessä hankkeeseen osallistuvien, eri tavoin vaikeassa asemassa olevien ihmisten kanssa. Kaikki kehittäminen ja toiminta tapahtuu vertaisten ja ammattilaisten yhteistyönä – työpareina ja työtiimeinä. Laajennettuun työyhteisöön kuuluvat myös esimerkiksi vapaaehtoiset, opiskelijat ja yhteistyökumppanit.

Hankkeen alkaessa kehitämme ja mallinnamme kaupunkikohtaisesti eri toimintoja. Tämän jälkeen Tampereella kehitettyjä malleja otetaan soveltuvin osin käyttöön Jyväskylässä, sekä toisinpäin.

Tampereella kehitettävät toiminnot

 • Vertaispalveluohjauksen malli
 • Vertaispalveluohjauksessa käytettävä toimintakyvyn arvioinnin työkalu vertaistoimijoiden käyttöön
 • Toimintakykyä vahvistavat sosiaalisen kuntoutuksen ryhmävalmennukset

Jyväskylässä kehitettävät toiminnot

 • Matalan kynnyksen työtoiminta
 • Työtoimintaan liittyvä, työelämävalmiuksia vahvistava ryhmävalmennuksen malli
 • Kotiin vietävä valmentava toiminta

Hankkeen tuloksena:

 • Alueellinen ja valtakunnallinen tieto kasvaa niistä kohderyhmän tarpeista, jotka tulee huomioida tulevaisuuden sote-palveluita kehitettäessä.
 • Uutuutena on syntynyt kohderyhmän erityistarpeet huomioiva sosiaalinen kuntoutus, jota ei ole vielä käytössä sote- ja te-palveluissa.
 • Kohderyhmään kuuluvien kansalaisten osallisuus ja toimintakyky on vahvistunut.
  Vertaistoimijat ovat voimaantuneet ja heidän aktiivinen toimijuutensa lisääntynyt.

Pitkällä aikavälillä:

 • Yhteiskunnallinen eriarvoisuus, ylisukupolvinen huono-osaisuus ja syrjäytyminen sekä työelämän ulkopuolella olevien määrä on vähentynyt.
 • Kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten osallisuus ja hyvinvointi on lisääntynyt ja elinajanodote kasvanut.
 • Yhteiskunnalle on koitunut säästöjä, kun kohderyhmä on päässyt oikea-aikaisesti heille tarkoituksenmukaisiin palveluihin.

VALSKU on kolmivuotinen kehittämishanke 2020-2022, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Tampereen alueella hankkeen toteuttajina ovat Diakonissalaitoksen Hoiva Oy ja Nauha ry, Jyväskylässä Sovatek-säätiö sr.

Yhteystiedot:

Tampere
Liisa Lenkkeri, projektipäällikkö, Diakonissalaitoksen Hoiva Oy
050 5757504, liisa.lenkkeri@hoiva.fi

Janne Kallio, projektityöntekijä, Nauha ry
050 5745515, janne.kallio@nauha.fi

Jyväskylä
Birgitta Pekkanen, projektityöntekijä, Sovatek-säätiö sr
050 4632203, birgitta.pekkanen@sovatek.fi

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: