Scillan hoitajat saavat kinestetiikkakoulutusta Diakoniaopistolla: ”Kosketus on iso asia”

16.12.2021

Hoivakoti Scillassa on saatu uusia työkaluja arkeen kinestetiikkakoulutuksesta. Diakonissalaitoksen Hoivalla satsataan työryhmien kouluttamiseen, jotta uudet työtavat ja ideat tavoittavat mahdollisimman hyvin kaikki työntekijät.

Kolme naista istuu vierekkäin ja katsoo kameraan, kahden paidassa teksti "Ketään ei jätetä yksin".

Suvi Valkama (vas.), Marja Hytönen ja Siiri Mulari ovat huomanneet työssään, kuinka paljon kinestetiikan hyödyntäminen on parantanut Scillan asukkaiden toimintakykyä, jopa puheen tuottamista.

– Minusta tuntuu, että olen päässyt entistä lähemmäs asukkaitamme. Samalla olen saanut kehittää itseäni ja edistää työhyvinvointiani, tiivistää lähihoitaja Siiri Mulari ajatuksensa siitä, mitä kinestetiikkaopinnot ovat hänelle antaneet.

Diakonissalaitoksen Hoivan Scilla-hoivakodissa työskentelevä Mulari kiinnostui kinestetiikasta alun perin siksi, että menetelmässä hyödynnetään ihmisen luonnollisia liikemalleja.

Mulari ajatteli oppivansa käyttämään kehoaan niin, että voisi ehkäistä selkä- sekä muita vaivoja ja jaksaisi näin tehdä mahdollisimman pitkän työuran.

Koulutuksessa Mularille avautui koko kinestetiikan toimintamalli, johon kuuluu keskeisenä elementtinä vuorovaikutus asiakkaan kanssa – ja kosketus. Hän huomasi ajattelevansa useaan otteeseen: tämähän on aivan mahtavaa.

Nelipäiväisen peruskurssin jälkeen Mulari hakeutui syventävään koulutukseen.

– Olen aina pyrkinyt olemaan hoitotilanteessa läsnä, mutta kinestetiikkaan kuuluva kosketus on niin iso asia, että tunnen asukkaidemme luottavan minuun nyt entistäkin enemmän, Mulari sanoo.

Räätälöityä koulutusta Suomen Diakoniaopistossa

Hoivakoti Scilla on 24 ikäihmisen koti, joka on erikoistunut muistisairaiden hoitamiseen. Kaikki Scillan hoitajat ovat käyneet kinestetiikan peruskurssin, ja Mularin lisäksi kolme hänen kollegaansa on jo suorittanut syventävän koulutuksen.

– Hoiva työnantajana panostaa koulutukseen. Tavoitteena on antaa henkilöstölle työkaluja tehdä työnsä paremmin ja kehittää omaa osaamistaan. Uuden oppiminen antaa myös inspiraatiota, ja tästä kaikesta hyötyvät ennen muuta asukkaamme, sanoo Scillan yksikönjohtaja Pia Rairo.

– Koko työryhmän kouluttaminen on usein järkevämpää kuin yksittäisten työntekijöiden, koska näin koulutuksen anti saadaan välitettyä tehokkaasti koko organisaatioon.

Scillan hoitajat kävivät kinestetiikkakoulutuksensa Suomen Diakoniaopistossa, joka on Diakonissalaitoksen tytäryhtiö.

Suurin osa Scillan työntekijöiden koulutuspäivistä käytetään juuri Diakoniaopistossa, joka tarjoaa myös Hoivan eri yksiköiden tarpeisiin räätälöityjä kursseja. Rairo pitää yhteistyötä arvokkaana.

– Sovimme vuositasolla ennakoivasti, mitä koulutuksia voisimme tarjota henkilökunnallemme. Diakoniaopiston opettajat ovat hyvin perillä alan kehityksestä maailmalla, ja he auttavat johtoamme miettimään, millaista koulutusta me voisimme tarvita.

Kinestetiikka palauttaa toimintakykyä

Koulutusten suunnittelussa kuullaan myös Hoivan työntekijöiden toiveita ja tarpeita. Ajatus kinestetiikkaopinnoistakin nousi henkilökunnan keskuudesta.

Pia Rairo tarttui mielellään mahdollisuuteen lähettää koko Scillan henkilökunta opiskelemaan kinestetiikkaa, ja hän osallistui itsekin peruskurssille.

– Kinestetiikka on selvästi tarpeellista työssämme. Se auttaa sekä asiakasta että työntekijää: lisää työn mielekkyyttä ja oman kehon hallintaa sekä asukkaan toimintakykyä, Rairo sanoo.

– Asukkaidemme keski-ikä on yli 90, ja muistisairaus on vaikuttanut monen toimintakykyyn. Olemme aina aktivoineet asukkaitamme toimimaan itse, ja kinestetiikan avulla olemme saaneet elvytettyä hiipunuttakin toimintakykyä.

Ensin ajatus, sitten vuorovaikutus ja lopulta liike

Sekä Siiri Mulari että lähihoitaja Marja Hytönen tutustuivat ensi kertaa kinestetiikkaan suorittaessaan vanhustyön erikoistutkintoa Diakoniaopistossa.

– Kiinnostukseni heräsi heti, kun saimme vähän esimakua toimintamallista. Olen ollut hoitoalalla 30 vuotta, ja totta kai kaikki uusi oppi tuo lisää intoa omaan työhön, Hytönen sanoo.

Hytönen iloitsi huomatessaan, kuinka hän voi kinestetiikan avulla keventää rasitusta esimerkiksi selän ja niska-hartiaseudun alueella.

– Toki uusia liikeratoja opetellessa tuli aluksi hiki – ja kunto kohosi ihan huomaamatta. Kinestetiikalla ei kuitenkaan ole mitään tekemistä voiman kanssa, vaan siinä hyödynnetään esimerkiksi liukuja, työntöjä ja painonsiirtoja, Hytönen toteaa.

– Eikä hoitotyö tietenkään koskaan ole pelkkää asiakkaan siirtämistä tai liikuttamista, vaan vastavuoroisuus on siinä hirveän tärkeää. Olenkin kehittänyt itselleni kinestetiikan mukaisesta työtavasta sloganin: minulla on ensin ajatus, sitten vuorovaikutus asiakkaan kanssa, ja sitten tulee liike.

– Eli ensin ajatuksen tasolla mietin, miten lähden yhdessä asukkaan kanssa liikkumaan tai siirtymään. Sitten kerron asukkaalle, mikä ajatukseni on ja mietimme yhdessä, miten sen toteutamme. Vasta sen jälkeen lähdemme liikkeelle, Hytönen havainnollistaa.

Yhdessä liikkumista ja kokemista

Marja Hytönen, Siiri Mulari ja heidän kollegansa, sairaanhoitaja Suvi Valkama korostavat vuorovaikutuksellisuuden merkitystä kinestetiikan toimintamallissa.

– Jos minun pitäisi kiteyttää kinestetiikan olemus yhteen virkkeeseen, sanoisin, että se on voimavaralähtöinen vuorovaikutustapa, jossa ollaan ihminen ihmiselle, liikutaan ja koetaan yhdessä, Valkama sanoo.

Valkama sai ensikosketuksen kinestetiikkaan Lähihoitajapäivillä vuonna 2014. Todellinen kipinä aiheeseen syttyi peruskurssilla, josta hän jatkoi yhdessä Hytösen ja Mularin kanssa syventävään koulutukseen.

Kaikki kolme toivovat pääsevänsä käymään myös seuraavan tason koulutuksen, jonka jälkeen he voivat toimia työtovereidensa virallisina tutoreina. Jo nyt he ovat tukena siinä, että kinestetiikan toimintamalli saadaan juurrutettua kaikkien yhteiseksi hyödyksi Scillassa.

– Juurruttaa on hyvä, kuvaava verbi tässä yhteydessä. Me emme perehdytä tai ohjaa muita, vaan opimme ja opettelemme yhdessä niin, että kinestetiikasta tulee meille kaikille yhteinen työtapa, Valkama sanoo.

Mitä kinestetiikka on?

  • Kinestetiikka on voimavaralähtöinen toimintamalli, joka perustuu ihmisen luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen ymmärtämiseen, ihmisen kunnioittavaan kohtaamiseen sekä näiden merkitykseen oppimiseen ja itsehallintaan.
  • Kinestetiikan avulla sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja omaishoitajat voivat edistää tuen tarpeessa olevan ihmisen voimavarojen ylläpitämistä ja vahvistamista sekä oman tuki- ja liikuntaelimistönsä terveyttä.
  • Lähde: Suomen Kinestetiikkayhdistys
  • Juttu on julkaistu samaan aikaan Kinestetiikka-lehden numerossa 3/2021 (16.12.2021)

Lisää tietoa Hoivan työntekijöiden kouluttautumismahdollisuuksista:

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto antaa eväitä Auroratalon työhön
Malmikodissa saattohoitokoulutus tuo lisää itsevarmuutta aitoihin, kiireettömiin kohtaamisiin
Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto työn ohessa
Hoiva tarjoaa hyvät mahdollisuudet kehittyä työssään
Hoiva vahvistaa henkilökuntansa osaamista poikkeustilanteessa

Teksti: Anu Räsänen
Kuvat: Olli-Pekka Orpo

 

Hoivakoti Scilla

  • Koti jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville ikäihmisille.
  • Sijaitsee Töölönlahden kupeessa, upeassa 1800-luvun lopussa rakennetussa, kokonaan entisöidyssä rakennuksessa.
  • Tilojen suunnittelussa on huomioitu ikääntyneet ja muistisairaat asukkaat.
Lue lisää Scillasta

Kinestetiikka on asiakaslähtöinen toimintamalli. Sen ansiosta työskentely asukkaiden kanssa on entistäkin yksilöllisempää, toteavat Siiri Mulari, Marja Hytönen ja Suvi Valkama.

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: