Sairaana tarvitsemme tukea ja hoitoa

2.12.2021

Opioidiriippuvuus on edelleen alihoidettu sairaus Suomessa. Tukea, apua ja hoitoa saa yhteiskunnassamme liian myöhään. Niin oli kaksikymmentä vuotta sitten, kun Diakonissalaitos käynnisti opioidikorvaushoitoa ja niin on tänä päivänä, kirjoittaa Diakonissalaitoksen Hoivan palvelualuejohtaja Pirjetta Salomäki.

Naisen puolivartalokuva.

Hoidon tarpeen arviointiin ja hoitoon pääsy eivät saa olla riippuvaisia ihmisen asuinkunnasta, iästä tai sairastuneen tai hänen läheistensä kyvystä vaatia hoitoa, kirjoittaa Diakonissalaitoksen Hoivan päihdepalveluiden palvelualuejohtaja Pirjetta Salomäki.

 

Elämäni on sekaisin, hajoan, katoan, halkean. Ruumiini olen myynyt, vain sieluni rippeet kiljuvat pelosta. Omaisuuteni on muovikassissa. Vaihtoehtoina on kuolema tai hetken pako – huumeet.

Opioidiriippuvaisia henkilöitä oli Suomessa 23 500–29 500 vuonna 2017 ja vuonna 2020 hoitoa sai runsaat  5 000 potilasta, eli opioidikorvaushoidossa on vain 17–21 prosenttia sairastavista.  Huumeiden ongelmallinen käyttö on yleisintä 25–34-vuotiailla. (THL 2020)

Meillä ei ole varaa jättää hoitamatta näitä ihmisiä! Opioidikorvaushoito on ainoa vaikuttava ja vahvaan tutkimusnäyttöön perustuva hoitomuoto opioidiriippuvaisille. Emme saa enää kuvitella, että opioidikorvaushoitoon pääsy on palkinto riittävän monesta epäonnistuneesta päihdehoidosta ja koko elämän hajoamisesta, tai että rangaistuksilla ratkaistaan lisääntynyt huumeongelma. Huumeiden kokeilu ja huumeriippuvuudet ovat lisääntyneet viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Maailma on kotisohvallamme, emme elä umpiossa, irrallisena muusta Euroopasta ja maailmasta.

Opioidikorvaushoitoon pääsyä on entisestään helpotettava ja opioidikorvaushoidon kattavuutta lisättävä vähintään 50 prosenttiin opioidiriippuvaisista.

Opioidiriippuvuus on pitkäaikainen aivosairaus, joka on usein uusiutuva. Hoitoa on tarjottava heti, kun riippuvuuden lääketieteelliset kriteerit täyttyvät ja ihminen on itse siihen valmis. Hoidon tarpeen arviointiin ja hoitoon pääsy eivät saa olla riippuvaisia ihmisen asuinkunnasta, iästä tai sairastuneen tai hänen läheistensä kyvystä vaatia hoitoa.

Opioidikorvaushoitoa on tarjottava kaikkialla Suomessa sekä kuntouttavin että haittoja vähentävin tavoittein. Hoidon tavoitteena on kuntoutuminen ja päihteettömyys tai haittojen vähentyminen ja elämänlaadun parantuminen. Hoidon tulee sisältää yksilöllisesti määrätty, tarkoituksenmukainen lääkeaine ja lääkitysmuoto suun kautta tai injektiona sekä psykososiaalinen hoito, palveluohjaus ja vertaistuki. Opioidiriippuvuutta sairastavat eivät ole yksi homogeeninen massa, ja tämän vuoksi on oltava tarjolla erilaisia hoitopaikkoja ja potilailla on oltava mahdollisuus valita hoitopaikkansa itse.

Diakonissalaitoksen Hoivassa päihderiippuvuudesta toipuminen nähdään laaja-alaisena oppimisprosessina, jossa korostuvat yksilöllisyys sekä yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja toimijuutta edistävät toimintatavat. Kohtaamme ja näemme ihmisen haasteellisen käyttäytymisen ja päihderiippuvuuden takaa.

Näen menneen, katson tulevaan, elän tässä hetkessä. Hengitän ihmisistä, jotka ovat antaneet minulle apua, toivoa ja luottamusta. Olen armollinen itselle ja pyrin olemaan sitä muille. Kiitos!

Opioidikorvaushoito Diakonissalaitoksella 20 vuotta!

Päihdehoidon hoitovelka kasvaa piilossa ihmisten kodeissa (Helsingin Sanomat 27.11.2021)

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: