Ravintolavalmennuksen pilotti onnistuneesti päätökseen

20.11.2020

Kyvyt-hanke toteutti lokakuussa yhdessä Suomen Diakoniaopiston kanssa ravintolavalmennuksen pilotin. Valmennukseen osallistuneet ovat ensimmäisinä suorittaneet Suomen Diakoniaopiston Kyvyt-hanketiimin kehittämän Keittiöhygieniaosaamismerkin.

Ravintolavalmennuksen pilotti kesti yhden kuukauden ajan, jonka aikana osallistujat vahvistivat keittiö- ja työyhteisötaitoja, hygieniaosaamista ja tutustuivat opinto- sekä työelämään. Osallistujat suorittivat valmennuksessa Suomen Diakoniaopiston myöntämän Keittiöhygienian osaamismerkin ja lisäksi halukkailla oli mahdollisuus suorittaa hygieniapassi valmennuksen jälkeen.

Valmennuksen päätteeksi oli tarkoitus järjestää kutsuvierastilaisuus, joka jouduttiin valitettavasti perumaan vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Päätösillallinen järjestettiin osallistujien kesken ja osallistujien valmistaman illallisen lisäksi tilaisuudessa jaettiin valmennustodistukset ja osaamismerkit. Valmennuksen jälkeen osallistujia ohjataan jatkopoluilla yksilövalmennuksen keinoin.

Valmentajina moniammatillinen tiimi

Valmentajien ryhmä koostui moniammatillisesta tiimistä, jossa työskenteli ravintola- ja sosiaalialan ammattilainen Katariina Enäsuo (Diakonissalaitoksen Hoiva Oy), ammattikokki Elina Kekarainen sekä työvalmentaja opiskelija Jaana Heijari (Omnia). Yhteistyötä tehtiin myös Suomen Diakoniaopiston opettajan Liisa-Mari Heinosen kanssa hygieniaosaamisen suhteen.

Valmennusta mahdollistamassa oli lisäksi vastuulliset yritysyhteistyökumppanit My Good Knife ja Lindström Oy, jotka sponsoroivat laadukkaat keittiöveitset sekä työvaatteet osallistujille. La Mesa de Mayan mahdollisti työelämään tutustumisen.

Pilotista seuraavaan valmennukseen

Ravintolavalmennuksen pilottia voidaan pitää onnistuneena, vaikka osallistujien määrä pienentyi suunnitellusta eikä lopputilaisuutta kutsuvieraille pystytty järjestämään. Pilotin aikana testasimme valmennuksen eri osaamissisältöjä ja myönsimme ensimmäiset Keittiöhygienian osaamismerkit. Osallistujilta kerätty palaute on ollut positiivista ja kaikki kokonaisuuden suorittaneet kokivat hyötyneensä valmennuksesta.

Seuraava valmennus toteutetaan keväällä 2021. Valmennuksessa hyödynnetään pilotin aikana saatuja oppeja, kehitetään sen sisältöä sekä pidennetään valmennuksen kestoa.

Lisätietoja: Jarkko Partanen, KYVYT-hanke projektipäällikkö, jarkko.partanen@hoiva.fi

KYVYT-hanke onnittelee Hoivan ravintolavalmennukseen osallistujia!

Valmennukseen osallistuneet ovat ensimmäisinä suorittaneet Suomen Diakoniaopiston Kyvyt-hanketiimin kehittämän Keittiöhygieniaosaamismerkin.

Merkin saavuttaneet henkilöt osaavat työskennellä keittiössä hygieenisesti niin, etteivät omalla toiminnallaan aiheuta sairastumisriskiä itselleen, toisille keittiössä työskenteleville tai valmistamaansa tai tarjoilemaansa ruokaa nauttiville henkilöille.

Tausta-ajatus:
Osaamismerkin kehittämistyöllä tähdätään sosiaalisen kuntoutuksen keinoin oman toiminnan ja ammatillisen ajattelun vuoropuheluun. Keittiöhygienian osaamismerkki toimii osaamisen tunnistamisen välineenä tai kimmokkeena osaamisen hankkimiselle käytännönläheisesti.

Osaaminen on tunnistettu osana valmennusta työnkaltaisessa ympäristössä sekä laatimassamme digitaalisessa Hygieniapelissä. Osaamissisällöt ja arviointi on kehitetty ja toteutettu asiakaslähtöisesti osana Kyvyt-hanketta Suomen Diakoniaopiston sekä Hoivan yhteistyönä. Kyvyt-hankkeessa SDO on kehittänyt osaamismerkin sisältövaatimukset ja arviointikriteerit, jotka huomioitiin ja testattiin yhteistyössä Kyvyt-hankkeen Hoivan ravintolavalmennuksessa.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: