Psykogeriatrisessa Hoivakoti Viikissä jokainen asukas kohdataan omana itsenään

16.3.2022

Diakonissalaitoksen Hoivan psykogeriatrisessa yksikössä Hoivakoti Viikissä asuu iäkkäitä ihmisiä, joilla on jokin psyykkinen sairaus. Talon hoitajat pitävät työssään keskeisenä sitä, että jokainen asukas kohdataan omana itsenään, ihmisenä diagnoosinsa ja oireidensa takana.

Kolme naista seisoo rivissä vaaleassa käytävässä.

Asukkaiden sairauden tunteminen ja voinnin seuranta on tärkeää sekä heidän hyvinvointinsa että kaikkien yhteisen turvallisuuden vuoksi, kertovat Kaisa Vuori, Kaisa Suominen ja Susanna Perkiömäki hoivakoti Viikistä.

Kevättalven aurinko valaisee Hoivakoti Viikin avaran yhteisen oleskelutilan, joka on poikkeuksellisesti tyhjä asukkaiden siirryttyä juuri viereiseen ruokasaliin lounaalle.

Olohuone sohvaryhmineen näyttää tyhjänäkin kotoisalta. Lämmön tuntua tiloihin tuo auringonpaisteen lisäksi seinien punasävyinen väritys.

”Tämä talo on meidän asukkaidemme koti, loppuelämän koti. Siksi on tärkeää, että ympäristö on kaunis ja viihtyisä”, sanoo Hoivakoti Viikin palveluyksikön johtaja Susanna Perkiömäki.

Hoivakoti Viikki on psykogeriatrinen yksikkö. Tämä tarkoittaa sitä, että talossa asuu iäkkäitä ihmisiä, joilla on jokin psyykkinen sairaus.

”Työmme poikkeaa muistisairaiden kanssa työskentelystä ennen muuta siinä, että asukkaamme pystyvät kommunikoimaan selkeästi ja vaikuttamaan omiin asioihinsa. Heidän psyykkisen tilansa aktiivinen arviointi on keskeinen osa työtämme”, kertoo sairaanhoitaja Kaisa Vuori.

Hyvä arki lähtee itsemääräämisoikeudesta

Asukkaiden sairauden tunteminen ja voinnin seuranta on tärkeää sekä heidän hyvinvointinsa että kaikkien yhteisen turvallisuuden vuoksi.

Jotkin psyykkiset sairaudet saattavat oireilla esimerkiksi harhoina tai haastavana käytöksenä, jopa väkivaltana. Tämän vuoksi psykogeriatrisessa yksikössä on myös tavallista korkeampi hoitajamitoitus ja hoitajat kantavat mukanaan turvahälytintä. Viikissä työskentelee myös nimetty turvallisuusohjaaja.

Kaisa Vuori ja hänen kollegansa, lähihoitaja Kaisa Suominen korostavat kuitenkin, että kaikkein tärkeintä heidän työssään on kohdata jokainen asukas omana itsenään, ihmisenä diagnoosinsa ja oireidensa takana. Päämääränä on taata jokaiselle hyvä arki.

”Hyvä arki lähtee siitä, että kunnioitamme asukkaidemme itsemääräämisoikeutta ja että he saavat toteuttaa itseään siinä määrin, kuin se on mahdollista. Olemme käyneet jokaisen kanssa läpi heidän toiveensa oman elämänsä järjestämisestä”, Vuori kertoo.

Jokaisen yksilöllisiä toiveita kunnioitetaan

Samalla kun hoitajat kunnioittavat työssään jokaisen asukkaan yksilöllisiä toiveita, he huomioivat koko yhteisön hyvinvoinnin. Tämä vaatii välillä tasapainoilua, etenkin, koska jotkut asukkaista kokevat tiukkojen rutiinien noudattamisen erityisen tärkeäksi. Usein heidän toiveensa liittyvät kuitenkin pieniin arkisiin asioihin.

”Jos joku haluaa esimerkiksi nukkua pitkään, se on ilman muuta mahdollista. Tai jos asukas ei halua syödä aamulla puuroa, tarjoamme hänelle jotain toista vaihtoehtoa”, Susanna Perkiömäki mainitsee esimerkkinä.

Myös omaiset kutsutaan mukaan keskusteluihin asukkaiden elämän järjestämisestä, ja he ovat muutenkin aina tervetulleita vierailulle Viikkiin.

Kauempaa tulevilla omaisilla on mahdollisuus yöpyä talon vierastiloissa. Lempeän limenvihreä vierashuone on sisustettu samaan viihtyisään tyyliin kuin asukkaiden tilat, ja se tarjoaa rauhallisen yöpaikan omaisille myös esimerkiksi saattohoitotilanteissa.

Yhteisöllisyys ja osallisuus toiminnan keskiössä

Omaiset kutsutaan mielellään mukaan myös Hoivakoti Viikin retkille. Talon yhteisölliseen henkeen kuuluu, että asukkaille järjestetään paljon yhteistä tekemistä. Retket voivat suuntautua yhtä hyvin kampaamoon kuin johonkin tapahtumaankin, ja kotona Viikissä yhteiset hetket saattavat pitää sisällään mitä tahansa tuolijumpasta askarteluun ja musiikin kuuntelusta muisteluun. Tai jotain aivan muuta.

”Meillä on joka viikko kokous, jossa kyselemme asukkaiden toiveita seuraavan viikon tekemisistä. Eikä toiminnan tarvitse aina olla niin organisoitua ja suunniteltuakaan. Saatamme vaikkapa tanssia ja laulaa yhdessä aivan spontaanisti”, Kaisa Suominen kertoo.

Vaikka talossa vaalitaan yhteisöllisyyttä ja vahvistetaan asukkaiden osallisuutta, ketään ei pakoteta osallistumaan yhteiseen toimintaan.

”Jos joku on viihtynyt koko elämänsä yksin, tuskin hän haluaa täälläkään olla välittömästi mukana isossa porukassa. Mietimme jokaisen ihmisen kohdalla, mikä olisi juuri hänelle mielekäs ja mieluisa tapa olla osa yhteisöä”, Kaisa Vuori kertoo.

Ikäihmisen kädet, ranteessa turvaranneke.

”On ihana asia, että täällä saa joka päivä hyvää ruokaa ja kahvia. Syntymäpäivänäni tarjosin kaikille kahvin kanssa myös täytekakkua”, kertoo Viikissä 10 vuotta asunut Lea.

Herkkyys on työssä tärkeää

Juuri nyt kaikki Viikin 18 asukasta ovat yhdessä koolla ruokasalissa keittolounaan ääressä.

”On ihana asia, että täällä saa joka päivä hyvää ruokaa ja kahvia. Syntymäpäivänäni tarjosin kaikille kahvin kanssa myös täytekakkua”, kertoo Lea, joka on asunut Viikissä kymmenen vuotta.

Hoitajat seuraavat asukkaiden ruokailua sivummalla ja ovat valmiita auttamaan, jos apua tarvitaan. Juuri tämä rinnalla kulkeminen ja asukkaiden tarpeiden huomiointi on keskeistä Viikin arjessa.

”Herkkyys on tässä työssä tärkeää”, Kaisa Suominen sanoo.

”On kuitenkin osattava myös kytkeä päälle ammatillinen suodatin, sillä asukkaiden kommentit voivat välillä olla hyvinkin rankkoja. Niiden ei pidä antaa mennä ihon alle.”

Rankkojen puheiden suodattamisessa auttaa tieto ja ymmärrys psyykkisistä sairauksista, samoin kuin suhtautumisessa mahdollisiin käytöshäiriöihin.

”Jos ihmisellä on haastavaa käytöstä, mietimme aina ensin kaikki mahdolliset ei-lääkkeelliset keinot, joilla tilanne voidaan hoitaa. Tämä edellyttää asukkaisiin tutustumista ja luottamuksen rakentamista. Se on työssämme kaiken perusta”, Susanna Perkiömäki sanoo.

”Kun työyhteisö voi hyvin, asukkaatkin voivat hyvin”

Haastateltujen mielestä ratkaisujen löytäminen haastavaan käytökseen on yksi työn palkitsevimmista asioista. Se edistää sekä ihmisen itsensä että koko yhteisön hyvinvointia.

Kaisa Suominen ja Kaisa Vuori toteavat, että työn parhaisiin puoliin kuuluu myös mukava työyhteisö, jossa puhutaan kaikesta mahdollisesta ja jossa apua saa pyytämättäkin.

Työntekijöiden viihtyvyys ja hyvä yhteishenki ovat avainasioita Hoivakoti Viikin toiminnassa, sanoo Susanna Perkiömäki.

”Keskustelevalla yhteistyöllä ja yhteisten linjanvetojen noudattamisella takaamme asukkaillemme parhaan mahdollisen hoivan. Ja kun työntekijät viihtyvät työssään, se heijastuu myös asukkaisiin – kun työyhteisö voi hyvin, asukkaatkin voivat hyvin”, Perkiömäki tiivistää.

Teksti: Anu Räsänen
Kuvat: Samuli Skantsi

 

Psykogeriatrista hoivaa Helsingin Viikissä ja Järvenpäässä

  • Hoivakoti Viikki on psykogeriatriaan ja muistisairaiden hoitoon erikoistunut hoivakoti Helsingin Viikissä.
  • Asukkaiden tukena on tiimi, johon kuuluvat omalääkäri ja psykogeriatriaan kouluttautuneet hoitajat.
  • Tutustu Hoivakoti Viikkiin.
  • Viikin lisäksi tarjoamme psykogeriatrista hoitoa Hoivakoti Myllyssä Järvenpäässä. Myllyn neljästä ryhmäkodista kaksi on erikoistunut psykogeriatristen asukkaiden hoitoon.
  • Hoivakoti Mylly on valmistunut vuonna 2020. Sen tilat on suunniteltu alusta alkaen siten, että ne ovat viihtyisät ja turvalliset sekä asukkaille että työntekijöille.
  • Tutustu Hoivakoti Myllyyn.

 

Luottamuksen rakentaminen on työssämme kaiken perusta, sanoo hoivakoti Viikin palveluyksikön johtaja Susanna Perkiömäki.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: