Pitkäaikaistyöttömät tarvitsevat lisää matalan kynnyksen palveluita

5.5.2022

Vuosia työelämän ulkopuolella olevan päihderiippuvaisen henkilön on vaikea hakeutua takaisin työelämään, vaikka halua olisi. Kyvyt-hankkeessa on luotu opinto- ja työelämäpolkuja juuri heikoimmassa työmarkkina-asemassa oleville. Tarve matalan kynnyksen palveluille on suuri.

Kaksi miestä töissä ravintolan keittioössä.

Kyvyt-hankkeen ravintolavalmennuksissa tutustuttiin erilaisiin opinto- ja työmahdollisuuksiin, vahvistettiin työyhteisötaitoja ja työskenneltiin samalla keittiössä kokki Jaakko Soihan johdolla. Kuva: Katariina Enäsuo / Kyvyt-hanke.

TIEDOTE 5.5.2022

Olen ollut 15-vuotta pois työelämästä, eikä minulla ole mitään koulutusta.

Näin kuvaa lähtötilannettaan yksi Kyvyt-hankkeeseen osallistunut. Vuonna 2019 käynnistyneessä hankkeessa on kehitetty yhteisöllistä sosiaalista kuntoutusta sekä opinto- ja työelämäpolkuja kaikista heikoimmassa työmarkkina-asemassa oleville.

Hankkeeseen on osallistunut noin 140 henkilöä, joista valtaosa on 30–54-vuotiaita. Osallistujista iso osa on työttömiä tai pitkäaikaistyöttömiä sekä työelämän ulkopuolella olevia ja heidän koulutustaustansa on peruskoulu tai korkeintaan keskiaste. Monella on diagnosoitu tai diagnosoimaton päihderiippuvuus.

”Nykyisessä yhteiskunnassa työllistyminen on haastavaa ilman stigmaa ja muita elämän haasteitakin. Monilta päihdeongelmista kärsiviltä pitkäaikaistyöttömiltä puuttuvat kokonaan nykyaikaisen työllistymisen ja työelämän vaatimat voimavarat”, toteaa Diakonissalaitoksen Hoivalla hankkeen projektipäällikkönä toiminut Jarkko Partanen.

Pienin askelin omalle polulle

Hankkeessa on painotettu arjen- ja elämänhallintaa, opinto- ja työelämävalmiuksien kehittämistä, työnantajayhteistyötä sekä vertaistukea. Työskentelytapoina on käytetty muun muassa yksilö- ja ryhmävalmennuksia. Tavoitteena on ollut vahvistaa heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevia osallistujia niin, että heidän on mahdollista edetä kohti koulutus- ja työllisyyspolkuja.

”Vuosia työelämän ulkopuolella olevien auttamiseksi tarvitaan haittoja vähentävää työtä ja sen piirissä toimivia matalan kynnyksen yhteisöjä ja toimintoja, jotka sallivat ihmisten osallistua sellaisina kuin ovat. Tällaisia palveluja ei ole edelleenkään tarjolla riittävästi”, Jarkko Partanen huomauttaa.

”Hanketoiminnoilla ei voida ratkaista päihdetyön resurssiongelmia. Päihderiippuvuuden hoito ja sosiaalinen kuntoutus vaativat pitkäjänteisyyttä”, sanoo projektityöntekijä Katariina Enäsuo.

Tasavertainen kohtaaminen tärkeää

Kyvyt-hankkeen vetäjien mukaan tärkeintä edistyksen saavuttamiseksi on ollut arvostava ja tasa-arvoinen kohtaaminen, läsnäolo sekä kuunteleminen. Pienetkin onnistumisen kokemukset ovat tärkeitä:
Olen todella tyytyväinen, kun minua ja toiveitani kuunneltiin ja näiden pohjalta minulle etsittiin työkokeilupaikka. Oli myös mukava tuntea, että minulla ja elämälläni on merkitystä, että joku auttaa ja tulee jopa mukaan tapaamisiin.

Yksilövalmennuksissa tehtyjen havaintojen ja siitä saadun ymmärryksen avulla hankkeessa on luotu Diakonissalaitoksen konsernille digitaalinen Kyvyt palvelupolku -työkalu. Sen avulla asumis- ja päihdepalveluiden ammattilaisten on mahdollista auttaa asiakkaitaan entistä paremmin ja lisätä näin heidän hyvinvointiaan.

ESR-rahoitteisen hankkeen toteutuksesta ovat vastanneet yhdessä Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy, Suomen Diakoniaopisto Oy ja STEP-koulutus. Hanke päättyy toukokuun lopussa 2022, loppuseminaari järjestetään tänään torstaina 5. toukokuuta.

Nimettömät sitaatit ovat Jarkko Partasen sosiaali- ja terveysalan johtamisen opinnäytetyöstä, joka käsittelee Kyvyt-hankkeen vaikutuksia siihen osallistuneiden elämään.  

Tukiverkko ja oma tahto auttoivat uuteen alkuun – lue Sarin tarina.

Lisätietoja Kyvyt-hankkeesta

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Jarkko Partanen
p. 040 860 1288

Projektityöntekijä Katariina Enäsuo
p. 050 303 5506, katariina.enasuo@hoiva.fi

Median yhteydenotot myös:
Viestintä- ja markkinointipäällikkö Susanna Kaaja
p. 050 325 2072, susanna.kaaja@hdl.fi

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: