Päihdepalveluyksikkö Breikki Helsinki avaa ovensa elokuussa Metsälässä

31.3.2021

Päihdepalveluyksikkö Breikki Helsinki aloittaa toimintansa elokuussa osoitteessa Asesepänkuja 2, 00620 Helsinki.  Se tuottaa opioidikorvaushoidon palvelua pääkaupunkiseudun kuntien ohjaamille opioidiriippuvaisille. Diakonissalaitoksen Hoivalla on 20 vuoden kokemus opioidikorvaushoidon toteuttamisesta pääkaupunkiseudulla.

Hoivan kaksi päihdepalveluyksikköä, Breikki Hia ja Breikki Alppikatu, toimivat aikaisemmin Alppikadun korttelissa kahdessa eri rakennuksessa. Nyt nämä yksiköt muuttava saman katon alle. Asesepänkadulla asiakkaille on kolmet erilliset tilat omine sisäänkäynteineen. Uudet tilat palvelevat asiakkaita entistä paremmin.

”On hienoa, että pääsemme elokuussa muuttamaan huomattavasti isompiin ja uusiin tiloihin.  Näissä tiloissa pystymme huomioimaan aiempaa paremmin asiakkaiden hoidon yksilöllisyyden, henkilöstön työhyvinvoinnin ja nykyiset palvelukuvaukset. Toimipisteessä huoneneliöitä on tuplaten nykyiseen eli jokaiselle on riittävästi tilaa yksilötyöskentelyyn sekä ryhmä- ja yhteisötyöskentelyyn, uusien lääkehoitotilojen laajuuden etuja unohtamatta”, kertoo Diakonissalaitoksen Hoivan päihdepalveluiden palvelualuejohtaja Pirjetta Salomäki.

Breikki Helsinki tarjoaa opioidikorvaushoitoa kuntouttavin ja haittoja vähentävin tavoittein. Breikki on auki arkisin virastoaikaan sekä viikonloppuisin/pyhinä päivällä muutaman tunnin rajoitetuin palveluin. Hoitosuhteessa olevien asiakkaiden määrä on 200, kolmessa eri yksikössä. Asiakkaiden päivittäinen määrä sekä heidän käyntipäivänsä ja aikansa vaihtelevat.

Palvelun toteuttaa sosiaali- ja terveydenalan moniammatillinen tiimi, joka koostuu yksikönjohtajasta, sairaanhoitajista, sosionomeista, lähihoitajista ja lääkäristä. Asiakasedustajat ovat tiiviisti mukana arjen toiminnassa ja kehittämisessä ammattilaisten kanssa. Tärkeässä roolissa on naapurustotyö, jonka avulla rakennetaan ja ylläpidetään hyviä naapurustosuhteita sekä lisätä vuoropuhelua.

”Naapurustotyö on yhteistyötä. Sen avulla haluamme lisätä tietoa toiminnastamme yksikön lähistöllä ja naapurustossa, ennaltaehkäistä ongelmatilanteiden syntymistä ja puuttua välittömästi mahdollisiin häiriöihin”, sanoo naapurustotyöstä vastaava Kimmo Hannus

Huomioiden epidemiatilanne tulemme olemaan yhteydessä alueen toimijoihin ja asukkaisiin sekä järjestämme infotilaisuuksia.

Lisätietoja: Diakonissalaitoksen Hoiva Oy, Kimmo Hannus, puh. 050 395 5600, kimmo.hannus@hoiva.fi

Median yhteydenotot: viestintäjohtaja, Laura Niemi, puh. 050 373 8602 laura.niemi@hdl.fi

Tietoa korvaushoidosta

Opioidiriippuvuus on krooninen aivosairaus, jossa keskushermosto on sopeutunut opioidien jatkuvaan runsaaseen vaikutukseen, eikä elimistö enää toimi normaalisiti niitä ilman. Säännöllinen korvaushoitolääkitys estää vieroitusoireiden syntymisen sekä ylläpitää henkilön toimintakykyä ilman huumaavaa vaikutusta.

Korvaushoito on terveydenhuollon luvanvaraista toimintaa. Perustehtävä on tarjota hoitosuositusten mukainen hoito asiakkaille. Asiakkaalle tehdään aina palveluntarpeen arviointi ja korvaushoidolle on lääketieteelliset perusteet. Toipumispolut ovat yksilöllisiä. Hoitoa toteutetaan yksilöllisesti haittoja vähentävillä tai kuntouttavilla tavoitteilla.

Opioidikorvaushoitoon sisältyvät lääkehoito, psykososiaalinen hoito, vertaistuki sekä palveluohjaus. Tavoitteena on sellaisen hoidon ja elämäntavan löytyminen, jossa ihminen pystyy mahdollisimman normaaliin elämään sairauden kanssa. Breikissä toimii myös asiakasedustaja- ja naapurustotyön toiminta, joka omalta osaltaan lisää asiakkaiden osallisuutta ja kuntoutumista.

Korvaushoito on ainoa tutkittu opioidiriippuvuuden hoitomuoto, joka lisää hoidossa pysymistä, mikä mahdollistaa kuntoutumisen sekä vähentää laittomien opioidien käyttöä, rikollisuutta, kuolleisuutta ja HIV-riskikäyttäytymistä.

Lue lisää naapurustotyöstä >>

Linkkejä aiheeseen liittyviin artikkeleihin:

Päihdehoitoon resursseja ja palveluiden monipuolisuutta >>
Korvaushoitoa opioidiriippuvaisille >>
Korvaushoito katkaisi kymmenen vuoden huumeriippuvuuden >>
Palveluilla saadaan aikaan etenemistä haastavissakin tilanteissa >>
Poikani sai toisen mahdollisuuden >>

Also these might interest you: