Kysely: Diakonissalaitoksen naapurustotyöltä toivotaan lisää näkyvyyttä  

21.12.2021

Epäsiisteys, turvattomuus ja yleinen levottomuus syövät Alppikorttelin viihtyisyyttä, käy ilmi naapurustotyömme tekemästä kyselystä. Toisaalta Diakonissalaitosta kiitetään tärkeästä työstä yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevien puolesta. 

Diakonissalaitoksen logo.

Naapurustotyö on ollut osa toimintaamme jo vuosikymmeniä. Sen yhtenä tavoitteena on turvallisuuden lisääminen ja mahdollisiin häiriöihin puuttuminen.

Toteutimme loka-marraskuun vaihteessa kyselyn, joka oli suunnattu Alppikadun korttelissa ja sen läheisyydessä asuville tai työskenteleville naapureillemme. Tiedustelimme muun muassa sitä, miten hyvin naapurimme tuntevat meidät, millainen paikka Kallio on asua ja elää sekä mitä voisimme tehdä viihtyisyyden parantamiseksi.  

Saimme kyselyyn yli sata vastausta. Yli puolet vastaajista antoi Kalliolle yleisarvosanaksi vähintään kahdeksan. Kallio saa kiitosta monimuotoisuudesta, palveluista ja hyvistä liikenneyhteyksistä. Alueen vetovoimaa syövät puolestaan katukuvassa näkyvät päihteitä käyttävät ihmiset sekä päihteisiin liittyvät lieveilmiöt, kuten yleinen levottomuus, epäsiisteys ja rikollisuus. Peräti 60 prosenttia vastaajista koki, että Diakonissalaitoksen toiminta on lisännyt rauhattomuutta.   

Avovastauksissa Diakonissalaitokselta toivottiinkin satsausta siisteyden ja turvallisuuden ylläpitoon vielä nykyistä vahvemmin.

Myös ruiskujen keräysastiat ja valvotut käyttöhuoneet saivat kannatusta joissain vastauksissa. Samoin toivottiin lisää jalkautuvaa työtä huumeita käyttävien ihmisten parissa Diakonissalaitoksen lähikortteleihin.  

– Naapurustotyö on ollut osa toimintaamme jo vuosikymmeniä, ja sen yhtenä tavoitteena on juuri turvallisuuden lisääminen ja mahdollisiin häiriöihin puuttuminen.  Avoimella vuoropuhelulla pystymme ennaltaehkäisemään ongelmien kasvamista kokoaan suuremmiksi. Työtä on jatkettava edelleen, jotta entistä useampi tuntee meidät ja tapamme toimia, toteaa Diakonissalaitoksen Hoivan asiakkuussuunnittelija Kimmo Hannus.   

Uudistuksia tulossa

 Diakonissalaitos kehittää naapurustotyötään koko ajan ja ensi vuonna on tarkoitus lisätä yhteydenpitoa naapurustoon Alppikorttelissa.  

– Esimerkiksi päihdepalveluiden yhteydessä naapurustotyö on hyvinkin aktiivista, mutta Alppikorttelissa tapaamisia on ollut vähemmän – varsinkin nyt, kun päihdepalveluyksikkömme muuttivat Metsälään syksyllä, kertoo Diakonissalaitoksen erityisasiantuntija Laura Hakoköngäs.  

– Avovastauksissa saimme myös ilahduttavan paljon kiitosta tekemästämme työstä. Tämän työn näkyväksi tekeminen kaikille naapureillemme on jatkossakin tärkeää ja ajankohtaista, Hakoköngäs huomauttaa.  

Kyselyssä saatu palaute käydään huolella läpi ja muun muassa alueen siisteyden ylläpitoon kiinnitetään jatkossa erityistä huomiota.  

– Vastauksissa toivottiin yhteisiä korttelitalkoita, kesätapahtumia ja muita yhteisöllisiä tapaamisia. Myös me kaipaamme kasvokkaisia kohtaamisia naapureiden kanssa! Toiveemme on, että koronatilanne helpottaa mahdollisimman pian ja tapahtumien järjestäminen on taas turvallista, Hakoköngäs sanoo.  

Lue lisää naapurustotyöstä

Naapurustotyö ehkäisee ongelmia

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: