Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto työn ohessa

9.11.2020

" ".

Hoiva kouluttaa palveluasumisen henkilökuntaansa. Syksyllä 2020 alkaneeseen koulutukseen valittiin kahden asumisyksikön (Saarnitupa ja Tammitupa) työryhmät. Koulutus kestää 1,5 vuotta ja se toteutetaan yhdessä Suomen Diakoniaopiston (SDO) kanssa. Koulutus on räätälöity vastaamaan Hoivan palveluasumisen tarpeita.

Asumispalveluissa tulee päivittäin vastaan tilanteita, jotka vaativat päihde- ja mielenterveystyön ammattitaitoa. Ammattitutkinto tuo henkilöstölle valmiuksia kohdata asiakkaita ja ajoittain haastaviakin asioita. Tutkinnon avulla tiimit lisäävät osaamistaan riippuvuuksista, mielenterveyden häiriöistä, yhteisötyöstä, päihde- ja mielenterveystyön eri menetelmien käytöstä, sekä lähi- ja läheisverkostoissa toimimisesta.

”Panostamme Hoivalla koulutukseen ja kuuntelemme herkällä korvalla henkilöstön näkemyksiä siitä, miten osaamista tulisi arjessa kehittää. Haluamme antaa työntekijöillemme työkaluja tehdä työnsä paremmin ja kehittää omaa osaamistaan. Tämä nähdään kaikkien etuna, sekä vetovoimatekijänä rekrytointitilanteessa,” sanoo asumispalveluiden palvelualuejohtaja Johanna Arppe.

Kokonaisvaltaista koulutusta koko työryhmälle

Lähes kaikki koulutukseen osallistuvat suorittavat mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon oppisopimuskoulutuksena. Osalla työntekijöistä ammattitutkinto on jo entuudestaan. Työyhteisöjen kehittymisen kannalta nähdään kuitenkin tärkeänä, että kaikki osallistuvat lähipäiviin, jotta yhteinen käsitys työn kehittämisen suunnasta muodostuu.

”Koko työryhmää koskeva koulutus antaa mahdollisuuden pohtia ja kehittää yhteisesti ydinosaamistamme – ihmisarvon ja eettisten kysymysten, sekä ammatillisuuden merkitystä työn onnistumiselle ja vaikuttavuudelle,” sanoo Arppe.

Koulutuksen sisältöä ja toteuttamistapaa suunnitellaan yhteistyössä ja se on räätälöity tukemaan koulutukseen osallistuvien työryhmien tarpeita. Meneillään olevassa koulutuksessa otetaan erityisesti huomioon päihderiippuvuuden ja mielenterveyden häiriöiden vaikutukset vuorovaikutussuhteeseen. Koulutuksen edetessä arvioidaan ja painopistealueita muutetaan tarvittaessa. Lisäksi koulutuspäivät toimivat työyhteisöjen kehittämisiltapäivinä ja työryhmille annetaan näin ollen aikaa yhteiseen keskusteluun.

”Yksiköiden esihenkilöiden osallistuminen koulutukseen antaa mahdollisuuden kokonaisvaltaiseen työn kehittämiseen. Yhteistä aikaa keskustella keskellä arjen työtä on varsin vähän. Kaikkia koulutuspäivien teemoja mietitään siitä näkökulmasta, miten nämä asiat näkyvät omassa työssäni”, pohtii vastuukouluttaja Irina Köntti Suomen Diakoniaopistolta.

 

Lisätietoja:
Johanna Arppe, palvelualuejohtaja asumispalvelut, Diakonissalaitoksen Hoiva, johanna.arppe@hoiva.fi ja Irina Köntti, asiakkuusvastaava, mielenterveys- ja päihdetyö, Suomen Diakoniaopisto, irina.kontti@sdo.fi

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: