Malmikodissa saattohoitokoulutus tuo lisää itsevarmuutta aitoihin, kiireettömiin kohtaamisiin

25.11.2021

Malmikodin sairaanhoitaja Heli Saarinen on ollut koko työuransa ajan kiinnostunut saattohoidosta. Hän iloitsee siitä, että pääsee nyt päivittämään tietojaan ja hakemaan lisää itsevarmuutta saattohoitotyöhön Suomen Diakoniaopiston koulutuksessa.

Nainen laskee sängyn vierellä olevalle pöydälle kynttilän.

Kun Malmikodin asukas kuolee, surua koetaan myös talon sisällä. Henkilökuntakin menettää ihmisen, josta on tullut heille tuttu ja läheinen, kertoo sairaanhoitaja Heli Saarinen.

Millaista hoitoa ja hoivaa haluaisit saada elämäsi lähestyessä loppuaan? Tämän kysymyksen käsittely omien läheisten kanssa voi tuntua raskaalta, eikä aiheesta ole aina helppo keskustella ammattilaistenkaan kanssa.

– Kuolemasta ei oikein tahdota puhua, ja siksi myös meidän on joskus vaikea kysyä asukkailtamme esimerkiksi hoitotahtoa. Se on kuitenkin tärkeä asiakirja, sillä jokaisella meistä on oikeus kertoa, miten toivoo itseään hoidettavan elämänsä viimeisissä vaiheissa, sanoo Diakonissalaitoksen Hoivan Malmikodin yksikönjohtaja Alia Djedidi.

Hoitotahtoon kirjataan toiveet lääketieteellisestä hoidosta siltä varalta, ettei ihminen pysty enää itse päätöksiä tekemään tai ilmaisemaan. Sitä voi halutessaan täydentää toiveilla hoivasta – kertoa esimerkiksi, millaisesta ruoasta tai juomasta pitää.

Arvokkaat viimeiset päivät

Malmikodissa työskentelevä sairaanhoitaja Heli Saarinen on ajatellut viime aikoina paljon hoitotahdon merkitystä ihmisen elämän loppuvaiheessa, sillä hän käy parhaillaan saattohoitokoulutusta Suomen Diakoniaopistossa.

Saattohoidon tavoitteena on taata ihmiselle kivuttomat ja arvokkaat viimeiset päivät silloin, kun hänen sairautensa johtaa kuolemaan. Potilaan lisäksi saattohoidossa tuetaan tämän läheisiä, jos nämä ovat läsnä hänen elämässään.

– Hyvässä saattohoidossa oleellista on kiireetön kohtaaminen ja aito toisen ihmisen kanssa oleminen. Tähän toivon saavani koulutuksessa lisää itsevarmuutta, Saarinen kertoo.

Hoitotahto on hyvän saattohoidon pohja

Malmikoti tarjoaa tehostettua palveluasumista. Monilla asukkailla on päihde- ja mielenterveysongelmia sekä erilaisia liikuntarajoitteita. Työ vaatii monenlaista eritysosaamista monisairaiden ja toimintarajoitteisten asukkaiden kohtaamisessa ja hoidossa.

Käytyään kuusipäiväisen koulutuksen Heli Saarinen jakaa tietoa myös kollegoilleen ja juurruttaa saamiaan oppeja kaikkien yhteiseen käyttöön Malmikodissa. Hän aikoo koulutuksen jälkeen tuoda taloon myös keskustelut hoitotahdosta.

– Täysin onnistuneeseen saattohoitoon päästään harvoin silloin, jos ei tiedetä, mitä ihminen itse haluaa. Jos meillä on asukkaiden toiveet kirjoissa ja kansissa, se antaa meille heti enemmän työkaluja, Saarinen sanoo.

Saarinen toteaa, että hoitotahdosta olisi hyvä jutella Malmikodissakin hyvin pian sen jälkeen, kun uusi asukas on muuttanut taloon. Vaikka Malmikodissa asuu pääosin alle 65-vuotiaita ihmisiä, myös täällä kohdataan ajoittain kuolema.

– Omaisetkaan eivät välttämättä osaa kertoa, mitä ihminen itse haluaisi. Ja koska asukkaillamme on päihde- ja mielenterveysongelmia, joskus sillat sukuun on poltettu täysin, Saarinen kertoo.

Esihenkilö tukee työn ja koulutuksen yhdistämistä

Saattohoitokoulutuksen järjestävä Suomen Diakoniaopisto on Diakonissalaitoksen tytäryhtiö. Diakoniaopisto tarjoaa muun opetuksensa lisäksi räätälöityjä kursseja Hoivan eri yksiköiden tarpeisiin.

– Lähihoitaja tai sairaanhoitaja ei ole koskaan täysin valmis, vaan kaikki koulutus lisää työn mielekkyyttä. Ja kun ihmisiä koulutetaan konsernin sisällä, koulutuksessa tapaa myös tuttuja,  tutustuu uusiin kollegoihin ja pääsee keskustelemaan heidän kanssaan, Alia Djedidi toteaa.

Djedidi kuuleekin mielellään Malmikodin työntekijöiden koulutustoiveita ja tukee näiden jaksamista opintojaksoilla muun muassa työaikajärjestelyin.

– Yksi Diakonissalaitoksen Hoivan parhaista puolista on se, että työssä on niin hyvät mahdollisuudet kouluttautua. Minäkin olen käynyt melkein joka vuosi jossakin lisäkoulutuksessa. Olen valmistunut 1987, joten on hienoa, että saan päivittää tietojani, Heli Saarinen kiittää.

Kokemusten jakaminen on tärkeää

Heli Saarinen on Alia Djedidin kanssa yhtä mieltä myös siitä, että keskustelut kollegojen kanssa ovat merkittävä osa koulutusta.

– Saattohoitokurssilla on yhteensä 15 sairaanhoitajaa eri puolilta Diakonissalaitosta, ja meillä kaikilla on jo kokemusta saattohoidosta. Näiden kokemusten jakaminen on tärkeää, Saarinen sanoo.

Hän sai ensimmäiset kokemuksensa saattohoidosta heti sairaanhoitajaksi valmistuttuaan, kun hänen silloisen puolisonsa äiti sairastui vakavasti.

– Hoidin häntä loppuun asti. Kiinnostukseni saattohoitoon heräsi jo silloin, ja päätin, että tästä asiasta haluan oppia lisää. Olenkin työskennellyt työurani aikana paljon saattohoidon parissa, Saarinen kertoo.

Työkaluja myös henkilökunnan surun käsittelyyn

Vaikka Heli Saarisella on runsaasti kokemusta saattohoidosta, hän uskoo saavansa koulutuksesta lisää työkaluja etenkin omaisten tukemiseen. Heidän surunsa kohtaaminen on tärkeä osa saattohoitoa, eikä omaisten rinnalla kulkeminen lopu ihmisen kuolemaan.

Ja kun Malmikodin asukas kuolee, surua koetaan myös talon sisällä. Henkilökuntakin menettää ihmisen, josta on tullut heille tuttu ja läheinen. Henkilökunnan surutyö saattaa monesti jäädä paperitöiden ja muiden kiireisten järjestelyjen alle.

– Toivon, että opin koulutuksessa lisää myös siitä, miten asukkaamme kuolemaa voisi käsitellä työryhmän sisällä, Saarinen sanoo.

Kuoleman kohtaaminen ei ole ammattilaisellekaan aina helppoa. Kaikki eivät esimerkiksi halua osallistua vainajan valmistamiseen viimeiselle matkalleen.

Toisaalta toisille saattaa olla kunniatehtävä päästä pukemaan vainajaa vaikkapa tämän lempivaatteisiin.

– Puimme jokin aika siten kuolleelle asukkaalle trikoot, jotka olivat hänelle hyvin rakkaat. Ja miksei hänelle voisi laittaa vaikka villasukkia jalkaan, jottei varpaita palele viimeisellä matkalla, Saarinen sanoo.

Teksti: Anu Räsänen
Kuvat: Samuli Skantsi

Lisää tietoa Hoivan työntekijöiden kouluttautumismahdollisuuksista:

Scillan hoitajat saavat kinestetiikkakoulutusta Diakoniaopistolla
Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto antaa eväitä Auroratalon työhön
Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto työn ohessa
Hoiva tarjoaa hyvät mahdollisuudet kehittyä työssään
Hoiva vahvistaa henkilökuntansa osaamista poikkeustilanteessa

 

Malmikoti

  • Diakonissalaitoksen Hoivan Malmikoti tarjoaa tehostettua palveluasumista pääasiassa alle 65-vuotiaille asukkaille Ylä-Malmilla Helsingissä.
  • Monilla asukkailla on liikuntarajoitteita sekä päihde- ja mielenterveysongelmia.
  • Henkilöstö on tottunut toimimaan muun muassa liikuntarajoitteisten asukkaiden kanssa ja hallitsee erilaisten apuvälineiden käytön. Työntekijöillä on myös kinestetiikan osaamista.
Lue lisää Malmikodista.

Kuvassa yksikönjohtaja Alia Djedidi ja sairaanhoitaja Heli Saarinen.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: