KYVYT-hankkeen kuulumisia ja tulevaa

11.3.2020

Kyvyt-hanke aloitti toimintansa syksyllä 2019. Sen tavoitteena on luoda ja kehittää matalan kynnyksen osallisuutta vahvistavaa toimintaa sekä opinto- ja työelämän polkuja. Vauhdikas puoli vuotta on nyt takana ja on hyvä hetki pysähtyä katsomaan, mitä olemme saaneet aikaiseksi. Lyhyestä toiminta-ajastamme huolimatta Kyvyt-hankkeen kautta on 1 henkilö siirtynyt työhön, 3 opintoihin ja 3 työkokeiluun. Osa osallistujista on myös siirtynyt toimimaan ja oppimaan uutta muissa yhteisöissä.

Toimintaa asiakkailta asiakkaille

Alusta saakka toimintaa ryhdyttiin rakentamaan asiakkaan ja osallistujan näkökulmasta. Otimme mukaan Alppikadun korvaushoitoyksikkö Breikistä ja matalan kynnyksen työtoiminnasta ryhmän kehittäjäasiakkaita, joiden kanssa pohdimme tarpeita ja tulevaa toiminnan sisältöä. Näiden keskustelujen tuloksena päätimme järjestää yhteisen Kaapeli-valmennuksen, jonka tarjosi Kallion D-asema.

Kaapelivalmennuksen aikana asiakkailta syntyi ajatus työpajojen järjestämisestä Alppikadun korttelissa. Työpajojen sisällöiksi muotoutuivat taide-, digi- ja liikuntatoiminta. Kyvyt-hankkeen ammattilaiset ryhtyivät yhdessä kehittäjäasiakkaiden kanssa pohtimaan, mitä tämänkaltainen toiminta tarvitsisi toteutuakseen. Yhdessä päätimme, että tämän tulee olla ”asiakkailta asiakkaille” toimintaa ja loimme toimintaa varten ryhmänohjaajavalmennuksen. Ryhmänohjaajavalmennukset toteutettiin tammi-helmikuun aikana ja niitä pidettiin 5 kertaa. Valmennuksiin osallistui 10 valmennettavaa.

Asiakkaiden vetämiä työpajoja on järjestetty helmikuusta alkaen ja ne ovat avoimia kaikille. Ensimmäisenä pajana toteutettiin taide/korupaja, jota on järjestetty mm. naisten asumisyksikössä Alppikadulla. Liikunta on olennainen osa ihmisen hyvinvointia ja toimintakykyä. Suunnitelmissa on aloittaa liikuntatyöpaja ja ensimmäisellä kerralla pelata kävelyfudista.

Mielen hyvinvointia

Mielenterveys, arjessa jaksaminen ja sen ylläpitäminen ovat merkittävä osa ihmisen työ- ja toimintakykyä. Tästä syystä päätimme panostaa myös tähän osa-alueeseen. Ostimme Mielenterveyden EA1 koulutuksen kouluttaja Nonni Mäkikärjeltä ja Mieli ry:ltä. MTEA1 koulutus keskittyy mielenterveyteen kansalaistaitona ja yksilön omien voimavarojen tunnistamiseen, unohtamatta näyttöön perustuvaa tietoa ihmisen mielenterveyteen vaikuttavista ilmiöistä ja osa-alueista.

Koulutus järjestettiin 13-14.1.2020. Osallistujista oli 9 ammattilaista ja 10 vertais-/kokemusasiantuntijaa ja asiakasta. Ryhmän kokoamisessa käytettiin laajentuvan työyhteisön ideaa siitä, että madalletaan ammattilaisuuden ja asiakkuuden raja-aitaa ja tehdään asioita yhdessä, olemalla yhdessä ihmisiä toisillemme. Koulutus vietiin pois Alppikadun mukavuusalueelta Yrjönkadun ja Bulevardin kulmaan entisen Kuvataideakatemian historialliseen ympäristöön.

Hankkeen tavoitteisiin kuuluu luoda yhteistyötä, yhteisöllisyyttä ja laajentaa ihmisten sosiaalista ympäristöä. Uutta sosiaalista pääomaa syntyy kohtaamalla maailma ja ihmiset ympärillämme. Palaute koulutuksesta oli myönteistä, niin ammattilaisten kuin asiakkaiden näkökulmasta. Osallistujan kommentti ”Oli kivaa, kun sai kerrankin olla tasavertaisena hoitsujen kanssa”.

Kyvyt-hankkeen Jarkko ja Katariina kouluttautuivat MTEA1 ohjaajiksi kolmepäiväisessä Mieli ry:n koulutuksessa, ja hanke alkaa tuottamaan säännöllistä MTEA1-koulutusta itsenäisesti. Ensimmäinen oma koulutus järjestetään kesällä. Koulutus pidetään entisen Lapinlahden sairaalan pylvässalissa ja mukaan otetaan 10 henkilöä.

Taidetoimintaa ja -projekteja

Hanke on panostanut osallisuuden luomiseen ja tulee panostamaan siihen jatkossakin. Olemme sopineet yhteistyöstä Kalliolan Naapurituojat kanssa.  Avuksi olemme saaneet taiteilija Mari Sydänmaalakan vetämään osallistujille taidetoimintaa. Mari vetää neljän kerran mittaisen työskentelyprosessin Kyvyt-hankkeen uudessa toimitilassa Helsinginkatu 17:sta.

Näiden lisäksi otimme mukaan laajemman puutyö ja taideprojektin, jota alkaa vetämään Kalliolalta eläkkeelle jäänyt päihdealan moniosaaja ja kehittäjä Benny Uhlenius. Benny on toiselta ammatiltaan taiteilija-kuvanveistäjä. Päätoimestaan pois jäätyään hän on ollut aktiivinen taiteentekijä omaten vahvan visuaalisen näkemyksen. Benny tuo Kyvyt-hankkeelle taiteellisen osaamisen lisäksi myös hänen inhimillisyyteensä ja kohtaamiseen perustuvan osaamisensa. Työskentely Bennyn kanssa alkaa tutustumismatkalla 12.6.2020 hänen taiteilijakotiinsa. Mukaan mahtuu 6-8 osallistujaa ja heidän kanssaan on tällä matkalla tarkoitus aloittaa taideprosessin suunnittelu. Projekti jatkuu yhdellä kesän aikana järjestettävällä tapaamisella ja jatkuu elokuun alussa materiaalien työstämisellä. Tätä varten hanke etsii puu/taideverstaan yhdessä Bennyn kanssa.

Yksilövalmennusta

Suomen Diakoniaopisto on tehnyt vahvaa kehittämistyötä viime vuoden lopulta saakka ja keskittynyt hankkeen osallistujien yksilövalmennukseen. SDO kehittää osaamismerkkijärjestelmää ja opintomahdollisuuksia Diakoniaopiston sisällä.

SDO:lla alkaa syksyllä 2020 strukturoitu oppimisvalmennus, jonka avulla tähdätään opintoihin tai työelämäkokeiluihin sekä jo olemassa olevaan Valma-koulutukseen. Nyt jo käynnistyneet osallisuutta vahvistavat prosessit ja tapahtumat luovat osaltaan pohjaa ihmisille hahmottaa omaa osaamistaan ja antavat aikaa turvallisessa ympäristössä ja yhteisössä pohtia, mihin suuntaan he mahdollisesti voisivat edetä. Opinto- ja työelämäpoluille siirtyminen hankkeen osallisuuden kautta ei ole itsetarkoitus, pelkkä osallisuus ja sitä kautta syntynyt oma toimijuuden kokemus voi olla riittävä tulos yksilölle itselleen.

Tuemme ihmisen omasta halusta syntyvää eteen, sivulle tai ylöspäin menoa, luomme siltoja yhteisöihin ja toimijuutta kannustaviin toimintoihin, emme tee kenenkään puolesta mitään, teemme yhdessä ja rinnalla kulkien.

Kirjoittaja: Jarkko Partanen, projektipäällikkö, Kyvyt-hanke

Lue lisää KYVYT-hankkeesta
Lue lisää KYVYT-hankkeen projektipäällikön ajatuksista yhteistyöstä

 

KYVYT-HANKKEEN TILAISUUDET JA KOULUTUKSET

Korona-epidemian vuoksi toimintoja suunnitellaan uudelleen ja tiedotamme näistä tilannekohtaisesti. Tässä jo varmistuneet muutokset.

Hankkeen työntekijät ovat sosiaali- ja terveydenhoidon ammattilaisia ja keskitämme resurssimme siten, että autamme organisaatiomme Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:ta kriittisissä palveluissa. Tästä johtuen työntekijämme voivat olla töissä toisissa tehtävissä. Yhteydenottopyyntöjä voi jättää, jos et tavoita omaa hanketyöntekijää.

Hankkeeseen liittyvät muut tiedustelut projektipäällikkö Jarkko Partanen 050 467 0110 tai jarkko.partanen@hoiva.fi

Kyvyt-hankkeen toimitilan avajaisia vietetään heti, kun tilanne on mahdollista. Ilmoitamme avajaisten päivämäärän myöhemmin.

 • Kalliolan Naapurituottajat / Urban Arts. Työpajat 4 kpl huhtikuun aikana Kyvyt-hankkeen tiloissa. Tilaa 4-6 henkilölle. – PERUTTU, VIIMEINEN KERTA VARALLA
 • Puu-, kivi- ja kierrätysmateriaalit taideprosessi, Benny Uhlenius ja Kyvyt-hanke. Aloitus 12.6.2020 klo 8:30-16:00. Tilaa 4-8 henkilölle.
 • Ravintola-alan valmennus ja tutustuminen tapahtuman muodossa alkaa syksyllä, mutta osallistujia haetaan jo. Tilaa 3-6 henkilölle.
 • Kyvyt-hankkeen kokemusasiantuntija Toni ”Hursti” Hurskainen ohjaa räp-lyriikan ja musiikin maailmaan. Tästä suunnitteilla myös musiikkivideo ja musiikkistudiotyöskentelyä. Mahdollisuus tutustua mediatyöskentelyyn. Alkaa huhtikuussa. Mukaan mahtuu 2-6 henkilöä. – SIIRTYY ALKAVAKSI KESÄLLÄ
 • Kyvyt-hankkeen tiloissa alkaa 3.6. keskiviikkoisin vertaistoimijoiden avoin ryhmä klo 12-15, tähän haetaan vertaistoimijoita suunnittelemaan toimintaa.

KYVYT-HANKKEEN TAUSTAA

 • Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Kyvyt-hanke aloitti toimintansa 1.9.2019.
 • Sen tarkoituksena on luoda ja kehittää matalan kynnyksen osallisuutta vahvistavaa toimintaa sekä opinto- ja työelämä polkuja.
 • Hanke toteutetaan yhteistyössä Diakonissalaitoksen Hoivan, Suomen Diakoniaopiston ja Seurakuntaopiston kanssa.
 • Toiminta suuntautuu päihde- ja mielenterveysongelmaisille ja/tai asunnottomuusuhan alla eläville ihmisille.
 • Toiminta käynnistettiin alkuun Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:llä projektipäällikön ja kahden projektityöntekijän voimin. Marraskuun alusta mukaan liittyivät projektikoordinaattori Diakoniaopistolta ja hanketyöntekijä Seurakuntaopistolta, 2/2020 mukaan saatiin osa-aikainen Valma opettaja resurssi SDO:lta.
 • Kyvyt-hanke toimii osoitteessa Helsinginkatu 17, 00500 Helsinki. Hankkeen työntekijöitä on tavattavissa joka tiistai klo 11-15 välisenä aikana KESÄKUUSTA alkaen.
Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: