Ihminen kohdataan omassa kodissaan

5.10.2020

Hoivan Kotona-palvelu on toiminut Jyväskylässä kesäkuusta lähtien. Palvelun päätavoite on asumisen onnistumisen turvaaminen. Liikkuvassa tuessa ihminen kohdataan hänen omassa kodissaan. Palvelua luotsaa Hanna-Riikka Alasippola, jolla on pitkä kokemus asunto ensin -työstä.

Avain roikkuu lukossa
Asuminen turvataan yhdessä asiakkaan kanssa opettelemalla asioita jokaisen yksilöllisen tarpeen mukaan. Asiakkaan osallisuus ja toimijuus ovat kaiken keskiössä.

Yleisimmin tukea ja ohjausta tarvitaan raha-asioiden hoitamisessa ja vuokranmaksussa. Tukea saatetaan tarvita myös päivittäisissä toimissa kuten hygienian hoidossa, siivouksessa tai muissa kodinhoidollisissa asioissa. Lisäksi sosiaalisen elämän ja yhteisöllisyyden tukeminen on tärkeää, ettei kukaan jäisi yksin neljän seinän sisälle.

”Itselleni on tärkeää työskennellä niiden asioiden parissa, joilla on asiakkaan elämään oikeasti vaikuttavia tekijöitä. Kuten irrottautuminen rikollisuuteen liittyvästä elämäntavasta ja siihen liittyvistä sosiaalisista suhteista”, kuvailee Hanna-Riikka erilaisia tilanteita ja tarpeita. ”Joskus taas saattaa olla tilanne, että asunto ei jostain syystä tunnu kodilta. Yhdessä mietimme ja teemme asunnosta kodin”, hän jatkaa.

Asiakkaaksi palveluun pääsee joko kunnan aikuissosiaalityön ohjaamana tai itsemaksavana asiakkaana.

Erilaisia ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa

Asunnottomuus johtuu erilaisten ihmisten erilaisista elämäntilanteista. Se ei ole ominaisuus tai identiteetti. Ei ole myöskään yhtä ainoaa kaavaa, mikä johtaa asunnottomuuteen vaan siihen johtaa erilaiset elämänpolut. Ihmisten erilaisuus on huomioitava myös erilaisina ratkaisuina. Asiakkaan tuen tarpeeseen voi vaikuttaa päihteidenkäyttö ja/tai mielenterveyden ongelmat.

”Ihminen tarvitsee tukea ollessaan heikoimmillaan. Silloin hän tarvitsee rinnalleen ihmisen, joka hyväksyy hänet sellaisena kuin on”.

Kotona-palvelun piirissä asiakkaita on nyt muutama, mutta tarve tällaiselle palvelulle on selkeästi olemassa. Toiset haluavat sosiaalisemman yhteisön ympärilleen ja tiiviimpää tukea. Toisille sopii paremmin oma tuttu koti, jonne hän saa tarvitsemansa palvelut. Tällainen korostuu esimerkiksi vankilasta vapautuvien kohdalla.

Kaikkia palvelumuotoja yhdistävä tekijä on asumisen pysyvyys. Ihmisiä kannustetaan elämässä eteenpäin heidän omia voimavarojaan tukien. Oma koti on perusta kaikella muulle, jonka päälle ihminen voi lähteä rakentamaan toipumistaan. Tukipalvelujen ensisijainen rooli on tukea asumisen onnistumista ja ohjata käyttämään hänelle kuuluvia palveluita.

Rohkeasti ihmisarvon puolesta

Hanna-Riikka on työskennellyt asunnottomuuden parissa valmistuttuaan lähihoitajaksi vuonna 1997. Matkan varrella hän on kouluttautunut sosionomiksi ja työskennellyt erilaisten palvelujen ja asiakaskuntien parissa. Hän on myös ollut pilotoimassa asunto ensin- mallia Jyväskylään sekä on tunnettu paikallisena Asunnottomien yön pääorganisaattorina. Hanna-Riikka on toiminut VAT-verkostossa kymmenen vuoden ajan. Hän kokee verkostoitumisen alan toimijoiden kanssa hyvin arvokkaaksi.

”Koen, että nykyinen työnantajani antaa täyden tuen tehdä työtä asunto ensin-periaatteella ja seisoo työntekijöiden rinnalla,” Hanna-Riikka kertoo.

Hän haluaa antaa äänensä sille, että koti kuuluu kaikille ja kannustaa muitakin rohkeasti tekemään samoin.

Lisätietoja: Hanna-Riikka Alasippola, hanna-riikka.alasippola@hoiva.fi, 050 413 6801

Lue lisää Kotona-palvelusta

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: