Hoiva vahvistaa henkilökuntansa osaamista poikkeustilanteessa

7.4.2020

Hoiva vahvistaa jokaisen yksikön infektio-osaamista sisäisellä koulutuksella. Koulutuksessa keskitytään infektiotyön käytäntöihin yksiköissä, viruksen tartuntatapoihin ja suojainten käyttöön. Koulutus antaa varmuutta työskennellä poikkeustilanteessa. Samalla se on mahdollisuus kehittää omaa ammattitaitoa.

”Koulutuksella haluamme vahvistaa työntekijöiden osaamista ja varmuutta yhteisistä käytännöistä”, kertoo Hoivan ylilääkäri Outi Kuikanmäki.

Teamsin välityksellä pidettävät pienryhmäkoulutukset käynnistyvät ennen pääsiäistä ja ne pidetään jokaiselle Hoivan työryhmälle. Virtuaalikoulutuksen lisäksi olemme tehneet materiaalin jokaisen yksikön käyttöön.

Turvallinen arki niin asiakkaille kuin henkilökunnalle

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeusajan tuomista rajoitteista huolimatta, meille on edelleen tärkeintä asiakkaittemme mielekäs ja turvallinen arki. Toimintamme perustuu aina viranomaisten antamiin ohjeistuksiin, joiden tarkoituksena on suojella sekä asiakkaitten että henkilökunnan terveyttä.

Diakonissalaitoksella toimii valmiustyöryhmä, jonka tehtävänä on aktiivinen viranomaisseuranta, ohjeiden laatiminen ja kysymyksiin vastaaminen. Olemme myös tehostaneet viestintää, jotta annetut ohjeet voidaan käydä huolellisesti henkilökunnan kanssa läpi.

Seuraamme henkilöstöresursseja jatkuvasti ja olemme tietoisia, että tilanteet saattavat muuttua päivittäin. Tällä hetkellä mitoituksemme on lupien mukainen. Olemme kuitenkin varautuneet mahdolliseen henkilöstötilanteen heikkenemiseen ja tätä teemme jatkuvalla rekrytoinnilla sekä vahvistamalla yksiköiden johtajien välistä yhteistyötä työvoiman kohdennuksessa.

”Kiitän henkilökuntaamme, joka on pystynyt todella hienosti reagoimaan nopeasti muuttuvaan tilanteeseen ja turvaamaan oman sekä asiakkaiden hyvän ja laadukkaan hoivan. Infektiokoulutuksella teemme meistä entistä vahvemman ja selviämme tästä yhdessä”, kiittelee liiketoimintajohtaja Ella Suojalehto.

Lisätietoja sisäisestä koulutuksesta: Outi Kuikanmäki, ylilääkäri ja Heli Riipinen, yksikönjohtaja

 

Lue lisää Hoivan muista henkilöstökoulutuksista:

https://www.hoiva.fi/2019/08/29/hoiva-tarjoaa-hyvat-mahdollisuudet-kehittya-tyossaan/

https://www.hoiva.fi/2019/03/26/diakonissalaitoksen-hoiva-panostaa-ikaihmisten-kanssa-tyoskentelevien-koulutukseen/

https://www.hoiva.fi/2019/03/23/diakonissalaitoksen-hoivan-asumisyksikoiden-elo-d-arviointi/

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: